DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vláda Slovenskej republiky ruší od soboty 13. júna 2020 núdzový stav na území Slovenska, ktorý sa vzÅ¥ahoval na oblasÅ¥ zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, zákaz uplatňovania práva na Å¡trajk a zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovaÅ¥ – posledný zmieňovaný zákaz zruÅ¡ila vláda SR už v stredu 10. júna 2020. Na zruÅ¡enie núdzového stavu reaguje aj mesto Pezinok uvoľnením prísneho hygienického režimu fungujúceho na vstupe do budovy Mestského úradu. Mesto Pezinok s účinnosÅ¥ou od pondelka 15. júna 2020 ruší kontrolu dodržiavania hygienických opatrení a reguláciu počtu klientov v budove Mestského úradu (MsÚ), ktoré doteraz na vstupe do budovy MsÚ vykonávali prísluÅ¡níci Mestskej polície Pezinok. To znamená, že počnúc týmto dňom sa budú môcÅ¥ občania pohybovaÅ¥ vo vnútorných priestoroch MsÚ bez týchto obmedzení. Hygienické opatrenia v budove MsÚVo vÅ¡etkých vnútorných priestoroch MsÚ platí aj naďalej povinnosÅ¥ nosiÅ¥ ochranné rúško na tvári. Dezinfekcia rúk na vstupe do budovy MsÚ je od 15. júna dobrovoľná. Na tento účel sú pri hlavnom vstupe, pri vstupe do Klientskeho centra na prízemí MsÚ, ako aj pri vstupe na jednotlivé poschodia MsÚ umiestnené dávkovače dezinfekcie. Úradné hodiny Klientskeho centra MsÚ bez zmenyAj naďalej ostávajú v platnosti nasledujúce úradné hodiny Klientskeho centra, kam patria pracoviská kancelárie prvého kontaktu, podateľne, pokladne, matriky, evidencie obyvateľstva a overovania, zavedené pre verejnosÅ¥ od  25. mája 2020: Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Utorok:    8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h Å tvrtok:     neúradný deň Piatok:    8.00 – 12.00 h Nový režim fungovania ostatných oddelení MsÚ S účinnosÅ¥ou od 15. júna 2020 mesto uvoľňuje aj režim fungovania ostatných oddelení MsÚ. Vybavovanie klientov bude prebiehaÅ¥ priamo na oddeleniach, ktoré budú otvorené identicky ako Klientske centrum. Výnimkou je iba Stavebný úrad, ktorý bude otvorený jeden deň v týždni, a to v stredu v nasledujúcich hodinách: 8.00 – 11.30  a 12.30 - 16.30 hod. Úplne Å¡tandardný režim fungovania Mestského úradu plánuje zaviesÅ¥ mesto Pezinok od začiatku júla. PodrobnejÅ¡ie informácie o tomto Å¡tandardnom režime budú zverejnené v jednotlivých mestských médiách. Ing. Jana Lehocká Prednostka Mestského úradu v Pezinku     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vláda Slovenskej republiky ruší od soboty 13. júna 2020 núdzový stav na území Slovenska, ktorý sa vzÅ¥ahoval na oblasÅ¥ zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, zákaz uplatňovania práva na Å¡trajk a zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovaÅ¥ – posledný zmieňovaný zákaz zruÅ¡ila vláda SR už v stredu 10. júna 2020. Na zruÅ¡enie núdzového stavu reaguje aj mesto Pezinok uvoľnením prísneho hygienického režimu fungujúceho na vstupe do budovy Mestského úradu. Mesto Pezinok s účinnosÅ¥ou od pondelka 15. júna 2020 ruší kontrolu dodržiavania hygienických opatrení a reguláciu počtu klientov v budove Mestského úradu (MsÚ), ktoré doteraz na vstupe do budovy MsÚ vykonávali prísluÅ¡níci Mestskej polície Pezinok. To znamená, že počnúc týmto dňom sa budú môcÅ¥ občania pohybovaÅ¥ vo vnútorných priestoroch MsÚ bez týchto obmedzení. Hygienické opatrenia v budove MsÚVo vÅ¡etkých vnútorných priestoroch MsÚ platí aj naďalej povinnosÅ¥ nosiÅ¥ ochranné rúško na tvári. Dezinfekcia rúk na vstupe do budovy MsÚ je od 15. júna dobrovoľná. Na tento účel sú pri hlavnom vstupe, pri vstupe do Klientskeho centra na prízemí MsÚ, ako aj pri vstupe na jednotlivé poschodia MsÚ umiestnené dávkovače dezinfekcie. Úradné hodiny Klientskeho centra MsÚ bez zmenyAj naďalej ostávajú v platnosti nasledujúce úradné hodiny Klientskeho centra, kam patria pracoviská kancelárie prvého kontaktu, podateľne, pokladne, matriky, evidencie obyvateľstva a overovania, zavedené pre verejnosÅ¥ od  25. mája 2020: Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Utorok:    8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h Å tvrtok:     neúradný deň Piatok:    8.00 – 12.00 h Nový režim fungovania ostatných oddelení MsÚ S účinnosÅ¥ou od 15. júna 2020 mesto uvoľňuje aj režim fungovania ostatných oddelení MsÚ. Vybavovanie klientov bude prebiehaÅ¥ priamo na oddeleniach, ktoré budú otvorené identicky ako Klientske centrum. Výnimkou je iba Stavebný úrad, ktorý bude otvorený jeden deň v týždni, a to v stredu v nasledujúcich hodinách: 8.00 – 11.30  a 12.30 - 16.30 hod. Úplne Å¡tandardný režim fungovania Mestského úradu plánuje zaviesÅ¥ mesto Pezinok od začiatku júla. PodrobnejÅ¡ie informácie o tomto Å¡tandardnom režime budú zverejnené v jednotlivých mestských médiách. Ing. Jana Lehocká Prednostka Mestského úradu v Pezinku     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vláda Slovenskej republiky ruší od soboty 13. júna 2020 núdzový stav na území Slovenska, ktorý sa vzÅ¥ahoval na oblasÅ¥ zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, zákaz uplatňovania práva na Å¡trajk a zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovaÅ¥ – posledný zmieňovaný zákaz zruÅ¡ila vláda SR už v stredu 10. júna 2020. Na zruÅ¡enie núdzového stavu reaguje aj mesto Pezinok uvoľnením prísneho hygienického režimu fungujúceho na vstupe do budovy Mestského úradu. Mesto Pezinok s účinnosÅ¥ou od pondelka 15. júna 2020 ruší kontrolu dodržiavania hygienických opatrení a reguláciu počtu klientov v budove Mestského úradu (MsÚ), ktoré doteraz na vstupe do budovy MsÚ vykonávali prísluÅ¡níci Mestskej polície Pezinok. To znamená, že počnúc týmto dňom sa budú môcÅ¥ občania pohybovaÅ¥ vo vnútorných priestoroch MsÚ bez týchto obmedzení. Hygienické opatrenia v budove MsÚVo vÅ¡etkých vnútorných priestoroch MsÚ platí aj naďalej povinnosÅ¥ nosiÅ¥ ochranné rúško na tvári. Dezinfekcia rúk na vstupe do budovy MsÚ je od 15. júna dobrovoľná. Na tento účel sú pri hlavnom vstupe, pri vstupe do Klientskeho centra na prízemí MsÚ, ako aj pri vstupe na jednotlivé poschodia MsÚ umiestnené dávkovače dezinfekcie. Úradné hodiny Klientskeho centra MsÚ bez zmenyAj naďalej ostávajú v platnosti nasledujúce úradné hodiny Klientskeho centra, kam patria pracoviská kancelárie prvého kontaktu, podateľne, pokladne, matriky, evidencie obyvateľstva a overovania, zavedené pre verejnosÅ¥ od  25. mája 2020: Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Utorok:    8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h Å tvrtok:     neúradný deň Piatok:    8.00 – 12.00 h Nový režim fungovania ostatných oddelení MsÚ S účinnosÅ¥ou od 15. júna 2020 mesto uvoľňuje aj režim fungovania ostatných oddelení MsÚ. Vybavovanie klientov bude prebiehaÅ¥ priamo na oddeleniach, ktoré budú otvorené identicky ako Klientske centrum. Výnimkou je iba Stavebný úrad, ktorý bude otvorený jeden deň v týždni, a to v stredu v nasledujúcich hodinách: 8.00 – 11.30  a 12.30 - 16.30 hod. Úplne Å¡tandardný režim fungovania Mestského úradu plánuje zaviesÅ¥ mesto Pezinok od začiatku júla. PodrobnejÅ¡ie informácie o tomto Å¡tandardnom režime budú zverejnené v jednotlivých mestských médiách. Ing. Jana Lehocká Prednostka Mestského úradu v Pezinku     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vláda Slovenskej republiky ruší od soboty 13. júna 2020 núdzový stav na území Slovenska, ktorý sa vzÅ¥ahoval na oblasÅ¥ zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, zákaz uplatňovania práva na Å¡trajk a zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovaÅ¥ – posledný zmieňovaný zákaz zruÅ¡ila vláda SR už v stredu 10. júna 2020. Na zruÅ¡enie núdzového stavu reaguje aj mesto Pezinok uvoľnením prísneho hygienického režimu fungujúceho na vstupe do budovy Mestského úradu. Mesto Pezinok s účinnosÅ¥ou od pondelka 15. júna 2020 ruší kontrolu dodržiavania hygienických opatrení a reguláciu počtu klientov v budove Mestského úradu (MsÚ), ktoré doteraz na vstupe do budovy MsÚ vykonávali prísluÅ¡níci Mestskej polície Pezinok. To znamená, že počnúc týmto dňom sa budú môcÅ¥ občania pohybovaÅ¥ vo vnútorných priestoroch MsÚ bez týchto obmedzení. Hygienické opatrenia v budove MsÚVo vÅ¡etkých vnútorných priestoroch MsÚ platí aj naďalej povinnosÅ¥ nosiÅ¥ ochranné rúško na tvári. Dezinfekcia rúk na vstupe do budovy MsÚ je od 15. júna dobrovoľná. Na tento účel sú pri hlavnom vstupe, pri vstupe do Klientskeho centra na prízemí MsÚ, ako aj pri vstupe na jednotlivé poschodia MsÚ umiestnené dávkovače dezinfekcie. Úradné hodiny Klientskeho centra MsÚ bez zmenyAj naďalej ostávajú v platnosti nasledujúce úradné hodiny Klientskeho centra, kam patria pracoviská kancelárie prvého kontaktu, podateľne, pokladne, matriky, evidencie obyvateľstva a overovania, zavedené pre verejnosÅ¥ od  25. mája 2020: Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Utorok:    8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h Å tvrtok:     neúradný deň Piatok:    8.00 – 12.00 h Nový režim fungovania ostatných oddelení MsÚ S účinnosÅ¥ou od 15. júna 2020 mesto uvoľňuje aj režim fungovania ostatných oddelení MsÚ. Vybavovanie klientov bude prebiehaÅ¥ priamo na oddeleniach, ktoré budú otvorené identicky ako Klientske centrum. Výnimkou je iba Stavebný úrad, ktorý bude otvorený jeden deň v týždni, a to v stredu v nasledujúcich hodinách: 8.00 – 11.30  a 12.30 - 16.30 hod. Úplne Å¡tandardný režim fungovania Mestského úradu plánuje zaviesÅ¥ mesto Pezinok od začiatku júla. PodrobnejÅ¡ie informácie o tomto Å¡tandardnom režime budú zverejnené v jednotlivých mestských médiách. Ing. Jana Lehocká Prednostka Mestského úradu v Pezinku     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vláda Slovenskej republiky ruší od soboty 13. júna 2020 núdzový stav na území Slovenska, ktorý sa vzÅ¥ahoval na oblasÅ¥ zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, zákaz uplatňovania práva na Å¡trajk a zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovaÅ¥ – posledný zmieňovaný zákaz zruÅ¡ila vláda SR už v stredu 10. júna 2020. Na zruÅ¡enie núdzového stavu reaguje aj mesto Pezinok uvoľnením prísneho hygienického režimu fungujúceho na vstupe do budovy Mestského úradu. Mesto Pezinok s účinnosÅ¥ou od pondelka 15. júna 2020 ruší kontrolu dodržiavania hygienických opatrení a reguláciu počtu klientov v budove Mestského úradu (MsÚ), ktoré doteraz na vstupe do budovy MsÚ vykonávali prísluÅ¡níci Mestskej polície Pezinok. To znamená, že počnúc týmto dňom sa budú môcÅ¥ občania pohybovaÅ¥ vo vnútorných priestoroch MsÚ bez týchto obmedzení. Hygienické opatrenia v budove MsÚVo vÅ¡etkých vnútorných priestoroch MsÚ platí aj naďalej povinnosÅ¥ nosiÅ¥ ochranné rúško na tvári. Dezinfekcia rúk na vstupe do budovy MsÚ je od 15. júna dobrovoľná. Na tento účel sú pri hlavnom vstupe, pri vstupe do Klientskeho centra na prízemí MsÚ, ako aj pri vstupe na jednotlivé poschodia MsÚ umiestnené dávkovače dezinfekcie. Úradné hodiny Klientskeho centra MsÚ bez zmenyAj naďalej ostávajú v platnosti nasledujúce úradné hodiny Klientskeho centra, kam patria pracoviská kancelárie prvého kontaktu, podateľne, pokladne, matriky, evidencie obyvateľstva a overovania, zavedené pre verejnosÅ¥ od  25. mája 2020: Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Utorok:    8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h Å tvrtok:     neúradný deň Piatok:    8.00 – 12.00 h Nový režim fungovania ostatných oddelení MsÚ S účinnosÅ¥ou od 15. júna 2020 mesto uvoľňuje aj režim fungovania ostatných oddelení MsÚ. Vybavovanie klientov bude prebiehaÅ¥ priamo na oddeleniach, ktoré budú otvorené identicky ako Klientske centrum. Výnimkou je iba Stavebný úrad, ktorý bude otvorený jeden deň v týždni, a to v stredu v nasledujúcich hodinách: 8.00 – 11.30  a 12.30 - 16.30 hod. Úplne Å¡tandardný režim fungovania Mestského úradu plánuje zaviesÅ¥ mesto Pezinok od začiatku júla. PodrobnejÅ¡ie informácie o tomto Å¡tandardnom režime budú zverejnené v jednotlivých mestských médiách. Ing. Jana Lehocká Prednostka Mestského úradu v Pezinku     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vláda Slovenskej republiky ruší od soboty 13. júna 2020 núdzový stav na území Slovenska, ktorý sa vzÅ¥ahoval na oblasÅ¥ zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, zákaz uplatňovania práva na Å¡trajk a zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovaÅ¥ – posledný zmieňovaný zákaz zruÅ¡ila vláda SR už v stredu 10. júna 2020. Na zruÅ¡enie núdzového stavu reaguje aj mesto Pezinok uvoľnením prísneho hygienického režimu fungujúceho na vstupe do budovy Mestského úradu. Mesto Pezinok s účinnosÅ¥ou od pondelka 15. júna 2020 ruší kontrolu dodržiavania hygienických opatrení a reguláciu počtu klientov v budove Mestského úradu (MsÚ), ktoré doteraz na vstupe do budovy MsÚ vykonávali prísluÅ¡níci Mestskej polície Pezinok. To znamená, že počnúc týmto dňom sa budú môcÅ¥ občania pohybovaÅ¥ vo vnútorných priestoroch MsÚ bez týchto obmedzení. Hygienické opatrenia v budove MsÚVo vÅ¡etkých vnútorných priestoroch MsÚ platí aj naďalej povinnosÅ¥ nosiÅ¥ ochranné rúško na tvári. Dezinfekcia rúk na vstupe do budovy MsÚ je od 15. júna dobrovoľná. Na tento účel sú pri hlavnom vstupe, pri vstupe do Klientskeho centra na prízemí MsÚ, ako aj pri vstupe na jednotlivé poschodia MsÚ umiestnené dávkovače dezinfekcie. Úradné hodiny Klientskeho centra MsÚ bez zmenyAj naďalej ostávajú v platnosti nasledujúce úradné hodiny Klientskeho centra, kam patria pracoviská kancelárie prvého kontaktu, podateľne, pokladne, matriky, evidencie obyvateľstva a overovania, zavedené pre verejnosÅ¥ od  25. mája 2020: Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Utorok:    8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h Å tvrtok:     neúradný deň Piatok:    8.00 – 12.00 h Nový režim fungovania ostatných oddelení MsÚ S účinnosÅ¥ou od 15. júna 2020 mesto uvoľňuje aj režim fungovania ostatných oddelení MsÚ. Vybavovanie klientov bude prebiehaÅ¥ priamo na oddeleniach, ktoré budú otvorené identicky ako Klientske centrum. Výnimkou je iba Stavebný úrad, ktorý bude otvorený jeden deň v týždni, a to v stredu v nasledujúcich hodinách: 8.00 – 11.30  a 12.30 - 16.30 hod. Úplne Å¡tandardný režim fungovania Mestského úradu plánuje zaviesÅ¥ mesto Pezinok od začiatku júla. PodrobnejÅ¡ie informácie o tomto Å¡tandardnom režime budú zverejnené v jednotlivých mestských médiách. Ing. Jana Lehocká Prednostka Mestského úradu v Pezinku     ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Od 15. júna 2020 funguje Mestský úrad bez kontroly na vstupe do budovy úradu

Táto informácia bola publikovaná od 12. 06. 2020 do 22. 06. 2020

Ilustračné fotoVláda Slovenskej republiky ruší od soboty 13. júna 2020 núdzový stav na území Slovenska, ktorý sa vzťahoval na oblasť zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, zákaz uplatňovania práva na štrajk a zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať – posledný zmieňovaný zákaz zrušila vláda SR už v stredu 10. júna 2020. Na zrušenie núdzového stavu reaguje aj mesto Pezinok uvoľnením prísneho hygienického režimu fungujúceho na vstupe do budovy Mestského úradu.

Mesto Pezinok s účinnosťou od pondelka 15. júna 2020 ruší kontrolu dodržiavania hygienických opatrení a reguláciu počtu klientov v budove Mestského úradu (MsÚ), ktoré doteraz na vstupe do budovy MsÚ vykonávali príslušníci Mestskej polície Pezinok. To znamená, že počnúc týmto dňom sa budú môcť občania pohybovať vo vnútorných priestoroch MsÚ bez týchto obmedzení.

Hygienické opatrenia v budove MsÚ
Vo všetkých vnútorných priestoroch MsÚ platí aj naďalej povinnosť nosiť ochranné rúško na tvári. Dezinfekcia rúk na vstupe do budovy MsÚ je od 15. júna dobrovoľná. Na tento účel sú pri hlavnom vstupe, pri vstupe do Klientskeho centra na prízemí MsÚ, ako aj pri vstupe na jednotlivé poschodia MsÚ umiestnené dávkovače dezinfekcie.

Úradné hodiny Klientskeho centra MsÚ bez zmeny
Aj naďalej ostávajú v platnosti nasledujúce úradné hodiny Klientskeho centra, kam patria pracoviská kancelárie prvého kontaktu, podateľne, pokladne, matriky, evidencie obyvateľstva a overovania, zavedené pre verejnosť od  25. mája 2020:

  • Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
  • Utorok:    8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
  • Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h
  • Štvrtok:     neúradný deň
  • Piatok:    8.00 – 12.00 h


Nový režim fungovania ostatných oddelení MsÚ
S účinnosťou od 15. júna 2020 mesto uvoľňuje aj režim fungovania ostatných oddelení MsÚ. Vybavovanie klientov bude prebiehať priamo na oddeleniach, ktoré budú otvorené identicky ako Klientske centrum. Výnimkou je iba Stavebný úrad, ktorý bude otvorený jeden deň v týždni, a to v stredu v nasledujúcich hodinách: 8.00 – 11.30  a 12.30 - 16.30 hod.

Úplne štandardný režim fungovania Mestského úradu plánuje zaviesť mesto Pezinok od začiatku júla. Podrobnejšie informácie o tomto štandardnom režime budú zverejnené v jednotlivých mestských médiách.


Ing. Jana Lehocká
Prednostka Mestského úradu v Pezinku

Ilustračné fotoIlustračné foto