DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .row { display: flex; } .column { float: left; width: 50%; padding: 1px; } .row::after { content: ""; clear: both; display: table; } @media only screen and (max-width: 500px) { .column { width: 100%; } } Mesto Pezinok sa opäť zapojilo do národnej kampane pre podporu cyklistickej dopravy – Do práce na bicykli.  Jej súťažná časÅ¥, ktorá v predchádzajúce ročníky prebiehala vždy v máji, sa  tento rok z dôvodu pandémie koronavírusu presúva na september, čím sa predlžuje i registrácia súťažných tímov. Kampaň Do práce na bicykli každoročne motivuje tisíce Slovákov. Je určená pre 2 až 4-členné tímy zamestnancov z rovnakej firmy alebo inÅ¡titúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. septembra dochádzaÅ¥ do práce na bicykli, pričom si budú svoje výsledky zapisovaÅ¥ do registračného systému na stránke. Súťaže sa môžu zúčastniÅ¥ aj tímy Å¡tudentov z rovnakej Å¡koly. Registrácia je možná do 7. septembra. Po ukončení súťažnej časti sa budú vyhodnocovaÅ¥ tri súťažné kategórie na národnej úrovni a tri kategórie na lokálnej úrovni. Prvotnou odmenou je dobrý pocit, úspora financií, pozitívny vplyv na zdravie a životné prostredie. Organizátori kampane vÅ¡ak pripravili pre víťazov aj hodnotné ceny. Siedmy ročník najväčšieho podujatia propagujúceho udržateľné formy dopravy na Slovensku sa nesie v duchu hesla Sadni na bicykel a zachráň svet! Novinkou je evidenčný systém kampane aj na nahlasovanie nedostatkov a problémov, s ktorými sa súťažiaci na svojej ceste do práce stretnú. Zároveň pribudne možnosÅ¥ evidencie kombinovanej jazdy, ktorá je zložená z viacerých druhov dopráv počas jednej cesty, alebo získanie ocenení po dosiahnutí určitého počtu jázd. NavyÅ¡e sa kampaň rozÅ¡iruje aj o skupinu chodcov a používateľov verejnej dopravy, ktorí môžu rovnako získaÅ¥ zaujímavé ceny. Hlavným cieľom kampane je podporiÅ¥ rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovaÅ¥ samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovaÅ¥ zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovaÅ¥ zamestnancov, aby na dochádzanie do práce používali bicykel.   Viac informácií o kampani i pravidlách súťaže nájdete na www.dopracenabicykli.eu.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .row { display: flex; } .column { float: left; width: 50%; padding: 1px; } .row::after { content: ""; clear: both; display: table; } @media only screen and (max-width: 500px) { .column { width: 100%; } } Mesto Pezinok sa opäť zapojilo do národnej kampane pre podporu cyklistickej dopravy – Do práce na bicykli.  Jej súťažná časÅ¥, ktorá v predchádzajúce ročníky prebiehala vždy v máji, sa  tento rok z dôvodu pandémie koronavírusu presúva na september, čím sa predlžuje i registrácia súťažných tímov. Kampaň Do práce na bicykli každoročne motivuje tisíce Slovákov. Je určená pre 2 až 4-členné tímy zamestnancov z rovnakej firmy alebo inÅ¡titúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. septembra dochádzaÅ¥ do práce na bicykli, pričom si budú svoje výsledky zapisovaÅ¥ do registračného systému na stránke. Súťaže sa môžu zúčastniÅ¥ aj tímy Å¡tudentov z rovnakej Å¡koly. Registrácia je možná do 7. septembra. Po ukončení súťažnej časti sa budú vyhodnocovaÅ¥ tri súťažné kategórie na národnej úrovni a tri kategórie na lokálnej úrovni. Prvotnou odmenou je dobrý pocit, úspora financií, pozitívny vplyv na zdravie a životné prostredie. Organizátori kampane vÅ¡ak pripravili pre víťazov aj hodnotné ceny. Siedmy ročník najväčšieho podujatia propagujúceho udržateľné formy dopravy na Slovensku sa nesie v duchu hesla Sadni na bicykel a zachráň svet! Novinkou je evidenčný systém kampane aj na nahlasovanie nedostatkov a problémov, s ktorými sa súťažiaci na svojej ceste do práce stretnú. Zároveň pribudne možnosÅ¥ evidencie kombinovanej jazdy, ktorá je zložená z viacerých druhov dopráv počas jednej cesty, alebo získanie ocenení po dosiahnutí určitého počtu jázd. NavyÅ¡e sa kampaň rozÅ¡iruje aj o skupinu chodcov a používateľov verejnej dopravy, ktorí môžu rovnako získaÅ¥ zaujímavé ceny. Hlavným cieľom kampane je podporiÅ¥ rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovaÅ¥ samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovaÅ¥ zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovaÅ¥ zamestnancov, aby na dochádzanie do práce používali bicykel.   Viac informácií o kampani i pravidlách súťaže nájdete na www.dopracenabicykli.eu.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Do práce na bicykli: môžete sa registrovať

Táto informácia bola publikovaná od 10. 06. 2020 do 20. 06. 2020

Do práce na bicykli: môžete sa registrovaťMesto Pezinok sa opäť zapojilo do národnej kampane pre podporu cyklistickej dopravy – Do práce na bicykli.  Jej súťažná časť, ktorá v predchádzajúce ročníky prebiehala vždy v máji, sa  tento rok z dôvodu pandémie koronavírusu presúva na september, čím sa predlžuje i registrácia súťažných tímov.

Kampaň Do práce na bicykli každoročne motivuje tisíce Slovákov. Je určená pre 2 až 4-členné tímy zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. septembra dochádzať do práce na bicykli, pričom si budú svoje výsledky zapisovať do registračného systému na stránke. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy. Registrácia je možná do 7. septembra.

Po ukončení súťažnej časti sa budú vyhodnocovať tri súťažné kategórie na národnej úrovni a tri kategórie na lokálnej úrovni. Prvotnou odmenou je dobrý pocit, úspora financií, pozitívny vplyv na zdravie a životné prostredie. Organizátori kampane však pripravili pre víťazov aj hodnotné ceny.

Siedmy ročník najväčšieho podujatia propagujúceho udržateľné formy dopravy na Slovensku sa nesie v duchu hesla Sadni na bicykel a zachráň svet! Novinkou je evidenčný systém kampane aj na nahlasovanie nedostatkov a problémov, s ktorými sa súťažiaci na svojej ceste do práce stretnú. Zároveň pribudne možnosť evidencie kombinovanej jazdy, ktorá je zložená z viacerých druhov dopráv počas jednej cesty, alebo získanie ocenení po dosiahnutí určitého počtu jázd. Navyše sa kampaň rozširuje aj o skupinu chodcov a používateľov verejnej dopravy, ktorí môžu rovnako získať zaujímavé ceny.

Hlavným cieľom kampane je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby na dochádzanie do práce používali bicykel.  

Viac informácií o kampani i pravidlách súťaže nájdete na www.dopracenabicykli.eu.