Prepnúť na plnú verziu

Pracovníci Mestského úradu

Mestský úrad Pezinok - úradné hodiny
Klientske centrum je otvorené na Mestskom úrade ako centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta. Cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách.
 
KLIENTSKE CENTRUM
Mgr. Margita Somorovská
poverená riadením Klientskeho centra
033/6901 126
prízemie, č. dv. P15
Alena Čaputová
referent klientskeho centra
033/6901 114
prízemie, č. dv. P15
Miriam Poizlová
referent klientskeho centra
033/6901 113
prízemie, č. dv. P15
Anna Mihaľová
referent matriky
033/6901 133
prízemie, č. dv. P20
Martina Strezenická
referent matriky
033/6901 133
prízemie, č. dv. P20
Barbora Krasulová
referent evidencie obyvateľstva
033/6901 131
prízemie, č. dv. P19

PRIMÁTOR

Ing. arch. Igor Hianik
primátor
033/6901 100
Mgr. Mária Wagingerová
zástupca primátora
033/6901 103
KANCELÁRIA PRIMÁTORA
Radnica, M. R. Štefánika 1, 1. poschodie
Ing. Eva Beladičová
vedúca kancelárie primátora

033/6901 104
Mgr. Kristína Prokešová
asistentka primátora
033/6901 101
Bc. Martina Hajtmánková
asistentka primátora
033/6901 102
Mgr. Veronika Škultéty
referent komunikácie a protokolu
033/6901 107
+421 948 492 706
REFERÁT IT

vedúci referátu IT
033/6901 116
2. poschodie, č. dv. 39
Peter Šafr
poverený zastupovaním vedúceho referátu
033/6901 108
2. poschodie, č. dv. 38
Alexander Pravda
referent IT
033/6901 115
2. poschodie, č. dv. 39

PREDNOSTA

Mgr. et Mgr. Martin Chrapčiak
prednosta
033/6901 110
1. poschodie, č. dv. 2
KANCELÁRIA PREDNOSTU
Bc. Katarína Mišovičová
asistentka prednostu
033/6901 111
1. poschodie, č. dv. 2
REFERÁT ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Viera Zvolenská
vedúca referátu ľudských zdrojov
033/6901 124
2. poschodie, č. dv. 22
Mgr. Lucia Tekulová
referent účtovania miezd
033/6901 605
2. poschodie, č. dv. 22
Tatiana Čermáková
referent ľudských zdrojov
033/6901 125
2. poschodie, č. dv. 23
REFERÁT KOMUNIKÁCIE
Mgr. Daniela Malíková
referent komunikácie
033/6901 132
2. poschodie, č. dv. 20a
Mgr. Kristína Mayerová
referent komunikácie
033/6901 121
2. poschodie, č. dv. 20a
REFERÁT KULTÚRY, ŠPORTU A PODNIKANIA
Mgr. Peter Vlasák
vedúci referátu kultúry, športu a podnikania
033/6901 106
2. poschodie, č. dv. 20b
Zlatica Hágerová
referent podnikania
033/6901 205
2. poschodie, č. dv. 20b
ODD. ŠKOLSTVA
PaedDr. Erik Špaňo
vedúci odd .školstva
033/6901 306
Stará radnica, 1. posch.
ŠKOLSKÝ ÚRAD
Mgr. Michaela Císarová
metodik školského úradu
033/6901 309
Stará radnica, 1. posch.
Drahoslava Pátková
referent účtovania a rozpočtu pre školstvo
033/6901 604
Stará radnica, 1. posch.
Viera Tóthová
referent pre školstvo
033/6901 305
Stará radnica, 1. posch.
ODD. SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Mgr. Adriana Záhradníková
vedúca odd. soc. starostlivosti
033/6901 308
prízemie, č. dv. P8
REFERÁT SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Mgr. Jana Jurikovičová
referent sociálnej starostlivosti
033/6901 304
prízemie, č. dv. P9
Mgr. Ivana Groman
terénny sociálny pracovník
033/6901 307
prízemie, č. dv. P9

referent sociálnej starostlivosti
033/6901 308
prízemie, č. dv. P8
Mgr. Lucia Nagyová
referent sociálnej starostlivosti
033/6901 302
prízemie, č. dv. P6
MAJETKOVÉ ODDELENIE
Ing. Silvia Ruppertová
vedúca majetkového oddelenia
033/6901 230
1. poschodie, č. dv. 14
REFERÁT SPRÁVY MAJETKU
Viliam Slimák
vedúci referátu
033/6901 109
1. poschodie, č. dv. 15
Martin Radoský
referent civilnej ochrany a registratúry
033/6901 210
1. poschodie, č. dv. 9
Daniela Snopeková
referent správy majetku
033/6901 208
1. poschodie, č. dv. 6
Jana Muráriková
referent správy majetku
033/6901 209
1. poschodie, č. dv. 10
Dana Švorcová
referent správy majetku
033/6901 206
1. poschodie, č. dv. 10
Ivan Krajmer
referent údržby majetku
033/6901 402
1. poschodie, č. dv. 9
REFERÁT EVIDENCIE MAJETKU
Mgr. Mária Čermáková
referent účtovania majetku (mesto)
033/6901 613
1. poschodie, č. dv. 11
Ing. Hana Belešová
referent účtovania majetku (školy)
033/6901 614
1. poschodie, č. dv. 11
REFERÁT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Mgr. Vlasta Cholujová
referent verejného obstarávania
033/6901 117
1. poschodie, č. dv. 6
ODD. KLIENTSKYCH A PRÁVNYCH SLUŽIEB
KLIENTSKE CENTRUM
Mgr. Margita Somorovská
referent overovania
033/6901 126
prízemie, č. dv. P15
Alena Čaputová
referent klientskeho centra
033/6901 114
prízemie, č. dv. P15
Miriam Poizlová
referent klientskeho centra
033/6901 113
prízemie, č. dv. P15
Anna Mihaľová
referent matriky
033/6901 133
prízemie, č. dv. P20
Martina Strezenická
referent matriky
033/6901 133
prízemie, č. dv. P20
Barbora Krasulová
referent evidencie obyvateľstva
033/6901 131
prízemie, č. dv. P19
PRÁVNY REFERÁT
JUDr. Andrea Gregušová
referent právnik
033/6901 203
1. poschodie, č. dv. 3
JUDr. Jana Sivuľková
referent právnik - poverená riadením právneho referátu
033/6901 202
1. poschodie, č. dv. 4
Mgr. Martina Sameková
referent právnik
033/6901 119
1. poschodie, č. dv. 3
JUDr. Tamara Maďarová
referent právnik
033/6901 204
1. poschodie, č. dv. 4
FINANČNÉ ODDELENIE
Ing. Andrea Pokorná
vedúca finančného oddelenia
033/6901 617
2. poschodie, č. dv. 25
REFERÁT EKONOMIKY A ÚČTOVNÍCTVA
Ing. Jana Václavová
vedúca referátu ekonomiky a účtovníctva
033/6901 603
2. poschodie, č. dv. 24
Anna Acsaiová
referent finančného účtovania
033/6901 611
2. poschodie, č. dv. 21b
Mgr. Paulína Letnická
referent účtovania, ZK a pokladne
033/6901 631
prízemie
Henrieta Hauptvoglová
referent finančného účtovania
033/6901 603
2. poschodie, č. dv. 24
Janka Kráľovičová
referent pokladne
033/6901 606
prízemie
REFERÁT MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV
Ing. Barbora Žemličková
vedúca referátu miestnych daní a poplatkov
033/6901 608
2. poschodie, č. dv. 27
Ing. Linda Balejíková
referent správy miestnych daní
033/6901 612
2. poschodie, č. dv. 27
JUDr. Jana Kľúčiková
referent exekúcií
033/6901 610
2. poschodie, č. dv. 26
Viera Noskovičová
referent poplatkov za odpad FO a chaty
033/6901 602
2. poschodie, č. dv. 28
 
referent poplatkov za odpad FO a PO
033/6901 601
2. poschodie, č. dv. 28
Silvia Horváthová
referent správy dane z nehnuteľností a dane za psa
033/6901 607
2. poschodie, č. dv. 27
ODD. STRATÉGIE A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
vedúci oddelenia stratégie a živ. prostredia
033/6901 500
2. poschodie, č. dv. 21b
REFERÁT ROZVOJA MESTA
Ing. arch. Zdenka Augustiničová
vedúca referátu rozvoja mesta
033/6901 408
2. poschodie, č. dv. 32
Ing. Michaela Diková
referent územného plánovania
033/6901 410
2. poschodie, č. dv. 32
Mgr. Barbora Hrdá
referent územného plánovania
033/6901 409
2. poschodie, č. dv. 31
Jaroslava Solgová
referent nehnuteľností
033/6901 211
1. poschodie, č. dv. 5
REFERÁT ŽIV. PROSTREDIA, KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB A DOPRAVY
Ing. Róbert Láska
vedúci referátu
033/6901 502
2. poschodie, č. dv. 33
Ing. Mária Klimová
referent životného prostredia
033/6901 503
2. poschodie, č. dv. 35
Mgr. Jana Guštafiková
referent životného prostredia
033/6901 505
2. poschodie, č. dv. 33
Mgr. Silvia Nestarcová
referent životného prostredia
033/6901 504
2. poschodie, č. dv. 30
Ing. Tomáš Buzgo
referent životného prostredia a dopravy
033/6901 501
2. poschodie, č. dv. 37
Miroslav Pešti
referent dopravy
033/6901 506
2. poschodie, č. dv. 37
ODD. STAVEBNÉHO PORIADKU A VÝSTAVBY
Ing. Michal Kán
vedúci oddelenia stavebného poriadku a výstavby
033/6901 700
3. poschodie, č. dv. 56d
STAVEBNÝ ÚRAD

vedúci referátu stavebného úradu
033/6901 702
3. poschodie, č. dv. 56a
Rozália Klementovičová
referent evidencie stavebného úradu
033/6901 705
3. poschodie, č. dv. 59
Ing. arch. Miroslava Aštáry
referent stavebného úradu
033/6901 701
3. poschodie, č. dv. 58
Ing. arch. Lenka Cipková
referent stavebného úradu
033/6901 707
3. poschodie, č. dv. 57
Ing. arch. Silvia Jančová
referent stavebného úradu
033/6901 703
3. poschodie, č. dv. 57

referent stavebného úradu
033/6901 704
3. poschodie, č. dv. 58
Ing. arch. Juraj Ženiš
referent stavebného úradu
033/6901 706
3. poschodie, č. dv. 56b
REFERÁT VÝSTAVBY A REALIZÁCIE
Ing. Igor Vavrovič
vedúci referátu výstavby a realizácie
033/6901 401
2. poschodie, č. dv. 34a
Ing. Monika Hletková
referent výstavby
033/6901 404
2. poschodie, č. dv. 36
Silvia Nestarcová
referent výstavby
033/6901 403
2. poschodie, č. dv. 30
Ing. Gabriela Repová
referent úverov zo ŠFRB a výstavby
033/6901 118
2. poschodie, č. dv. 34b
Michal Talapka
referent výstavby
033/6901 400
2. poschodie, č. dv. 34a

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Anna Taškárová, PhD.
hlavný kontrolór mesta
033/6901 105
1. poschodie, č. dv. 7
Ing. Zuzana Berdisová
referent útvaru hlavného kontrolóra
033/6901 105
1. poschodie, č. dv. 7
Mgr. Ing. Róbert Reichbauer
referent útvaru hlavného kontrolóra
033/6901 105
1. poschodie, č. dv. 7

Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 20 MB