PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

Zobraziť:

 • Oprava podlahy v kuchyni v ZŠ Na bielenisku
 • Spracovanie objemného odpadu
 • Revitalizácia typového detského ihriska Za hradbami č. 34 v Pezinku
 • Strojové zametanie komunikácií


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 430 verejných obstarávaní:

 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Kompostáreň
 • 26. 03. 2021 - 01. 04. 2021
 • Oprava mantinelov na multifunkčnom ihrisku
 • 16. 03. 2021 - 23. 03. 2021
 • Kontrola stavu bezpečnosti detských ihrísk v meste Pezinok
 • 16. 03. 2021 - 22. 03. 2021
 • Realizácia výťahu v Starej radnici
 • 16. 03. 2021 - 26. 03. 2021
 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Grinava - dažďová kanalizácia
 • 05. 03. 2021 - 12. 03. 2021
 • Realizácia výťahu v Starej radnici
 • 24. 02. 2021 - 09. 03. 2021
 • Zabezpečenie stravovacích služieb pre dôchodcov v meste Pezinok
 • 10. 02. 2021 - 22. 02. 2021
 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
 • 03. 02. 2021 - 08. 02. 2021
 • Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici
 • 29. 01. 2021 - 12. 02. 2021
 • Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelene
 • 21. 01. 2021 - 28. 01. 2021
 • Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
 • 14. 01. 2021 - 05. 02. 2021
 • Nákup dočasnej cestnej svetelnej signalizácie - semafory Drevárska
 • 11. 12. 2020 - 16. 12. 2020
 • Obstaranie komunálneho vysávača
 • 02. 12. 2020 - 08. 12. 2020
 • Nákup zavlažovacích vakov
 • 01. 12. 2020 - 08. 12. 2020
 • Nákup drevín náhradnej výsadby a výsadbového materiálu
 • 01. 12. 2020 - 08. 12. 2020