Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Záhradná11, Pezinok
•  Začatie stavebného konania - Majakovského 11, Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021
•  SPP - začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie
•  Oprava chyby - RP projekt, s.r.o
•  Oznámenie o predaji nehnuteľností v rámci likvidácie dedičstva
•  Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - bytový dom Bystrická
•  Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia plynovodov
•  Zámer p. č. 1-3/2021 - prenájom nehnuteľností
•  Návrh VZN č. X/2021 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 o dotáciách
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov
•  Zámer p. č. 1/2021 - zámena nehnuteľností
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia.
•  Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2020
•  Výberové konanie - Konateľ TV Pezinok
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3584 oznamov:

•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (7) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (8) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (9) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (10) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (11) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (12) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (13) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 05. 2021 19. 05. 2021 - 27. 05. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Novomeského 1-7 18. 05. 2021 - 02. 06. 2021
•  Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec - Mor včelieho plodu 17. 05. 2021 - 01. 06. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Drahoslav Pribula 17. 05. 2021 - 01. 06. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov UO 00035 17. 05. 2021 - 01. 06. 2021
•  Výzva - Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka 17. 05. 2021 - 01. 06. 2021
•  Výberové konanie - Referent právnik 14. 05. 2021 - 31. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu 14. 05. 2021 - 31. 05. 2021
•  Oznámenie - INS_FTTH_PK_PENZ_02_04 14. 05. 2021 - 29. 05. 2021
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, Novomeského 9-15 14. 05. 2021 - 29. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent poplatkov za odpad FO a PO 13. 05. 2021 - 11. 06. 2021
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 11. 05. 2021 - 27. 05. 2021