DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Na základe rozhodnutia primátora mesta Pezinok Igora Hianika sa od 12. apríla 2021 obnovuje Å¡kolské vyučovanie v materských Å¡kolách a na 1. stupni základných Å¡kôl pre vÅ¡etky deti bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. V prípade druhého stupňa základných Å¡kôl platí obnova vyučovania len pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak im podmienky neumožňujú prístup k diÅ¡tančnému vzdelávaniu. PodrobnejÅ¡ie informácie nájdete v rozhodnutí primátora tu.         ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Na základe rozhodnutia primátora mesta Pezinok Igora Hianika sa od 12. apríla 2021 obnovuje Å¡kolské vyučovanie v materských Å¡kolách a na 1. stupni základných Å¡kôl pre vÅ¡etky deti bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. V prípade druhého stupňa základných Å¡kôl platí obnova vyučovania len pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak im podmienky neumožňujú prístup k diÅ¡tančnému vzdelávaniu. PodrobnejÅ¡ie informácie nájdete v rozhodnutí primátora tu.         ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
Prepnúť na plnú verziu


Vyučovanie v pezinských školských zariadeniach od 12. apríla

Táto informácia bola publikovaná od 10. 04. 2021 do 16. 04. 2021

Ilustračné fotoNa základe rozhodnutia primátora mesta Pezinok Igora Hianika sa od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v materských školách a na 1. stupni základných škôl pre všetky deti bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. V prípade druhého stupňa základných škôl platí obnova vyučovania len pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Podrobnejšie informácie nájdete v rozhodnutí primátora tu.