DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Jarné upratovanie, ktoré mesto zabezpečuje každý rok, sa uskutoční od Å¡tvrtka 15. apríla do soboty 17. apríla v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.    Areál bude otvorený počas troch dní od 8.00 do 18.00 h. OdovzdaÅ¥ môžete: objemný odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...), biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva), sklo, plasty a kovový odpad, pneumatiky bez diskov.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Jarné upratovanie, ktoré mesto zabezpečuje každý rok, sa uskutoční od Å¡tvrtka 15. apríla do soboty 17. apríla v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.    Areál bude otvorený počas troch dní od 8.00 do 18.00 h. OdovzdaÅ¥ môžete: objemný odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...), biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva), sklo, plasty a kovový odpad, pneumatiky bez diskov.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
Prepnúť na plnú verziu


Mesto pripravuje jarný zber odpadu

Táto informácia bola publikovaná od 25. 03. 2021 do 17. 04. 2021

Ilustračné fotoJarné upratovanie, ktoré mesto zabezpečuje každý rok, sa uskutoční od štvrtka 15. apríla do soboty 17. apríla v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.   

Areál bude otvorený počas troch dní od 8.00 do 18.00 h. Odovzdať môžete:

  • objemný odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...),
  • biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),
  • sklo, plasty a kovový odpad,
  • pneumatiky bez diskov.