DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mestské múzeum v Pezinku pripravilo na nasledujúce týždne výstavu čiernobielych fotografií s názvom Minimal. Predstaví zaujímavú a originálnu tvorbu kontrabasistu, básnika, textára a fotografa Petra Konečného. Prostredníctvom veľkoformátových fotografií ukazuje Minimal hľadanie výtvarnej čistoty a kompozície tvarov. Hlavným aktérom je dlhý čas expozície a dopadajúce svetlo. Podobné námety alebo zámer sú na poli súčasnej výtvarnej scény ojedinelé. Dôležitým faktorom je zobrazená Å¡truktúra predmetu zväčša každodennej potreby. Sú to predmety z domácnosti, jednoduché maličkosti, drobnosti fotografované v pohybe, pričom nie je zachytený ich reálny obraz ale tvar, ktorý vzniká násobkom tohto pohybu. Zaujímavým počinom je i samotné uchopenie tohto procesu na poli digitálnych médií. Petrova práca sa približuje skôr k žánru maliarstva ako k fotografii. Z mnohých fotografií sa nám prihovárajú predmety akoby vytvorené uhlíkom. Tvar, Å¡truktúra i niektoré prvky by tomu nasvedčovali. Vo viacerých obrazoch dokázal originálnym spôsobom zachytiÅ¥ pohyb a dynamiku v statickom obraze a navodiÅ¥ tak atmosféru živého. Svojou prácou a spôsobom realizácie sa autor hlási k ére, kedy fotografia bola inÅ¡pirovaná výtvarným umením a predstavovala tak začiatok svojej dlhej cesty. „Pohyb je predpokladom života, a tak aj tento akoby vytváral niečo nové, niečo čo je nám známe a k čomu sa môže viazaÅ¥ naÅ¡a emócia. Je to možno akási moja fotografická kabala. Z výtvarného hľadiska sa snažím pre jednoduché tvary nachádzaÅ¥ dokonalú kompozíciu a porovnateľne významnú hmotu na vÅ¡etkých fotografiách cyklu“ (Peter Konečný). Výstava Petra Konečného je za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení prístupná verejnosti do 31. mája 2021. Mgr. Eduard Zvarik ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mestské múzeum v Pezinku pripravilo na nasledujúce týždne výstavu čiernobielych fotografií s názvom Minimal. Predstaví zaujímavú a originálnu tvorbu kontrabasistu, básnika, textára a fotografa Petra Konečného. Prostredníctvom veľkoformátových fotografií ukazuje Minimal hľadanie výtvarnej čistoty a kompozície tvarov. Hlavným aktérom je dlhý čas expozície a dopadajúce svetlo. Podobné námety alebo zámer sú na poli súčasnej výtvarnej scény ojedinelé. Dôležitým faktorom je zobrazená Å¡truktúra predmetu zväčša každodennej potreby. Sú to predmety z domácnosti, jednoduché maličkosti, drobnosti fotografované v pohybe, pričom nie je zachytený ich reálny obraz ale tvar, ktorý vzniká násobkom tohto pohybu. Zaujímavým počinom je i samotné uchopenie tohto procesu na poli digitálnych médií. Petrova práca sa približuje skôr k žánru maliarstva ako k fotografii. Z mnohých fotografií sa nám prihovárajú predmety akoby vytvorené uhlíkom. Tvar, Å¡truktúra i niektoré prvky by tomu nasvedčovali. Vo viacerých obrazoch dokázal originálnym spôsobom zachytiÅ¥ pohyb a dynamiku v statickom obraze a navodiÅ¥ tak atmosféru živého. Svojou prácou a spôsobom realizácie sa autor hlási k ére, kedy fotografia bola inÅ¡pirovaná výtvarným umením a predstavovala tak začiatok svojej dlhej cesty. „Pohyb je predpokladom života, a tak aj tento akoby vytváral niečo nové, niečo čo je nám známe a k čomu sa môže viazaÅ¥ naÅ¡a emócia. Je to možno akási moja fotografická kabala. Z výtvarného hľadiska sa snažím pre jednoduché tvary nachádzaÅ¥ dokonalú kompozíciu a porovnateľne významnú hmotu na vÅ¡etkých fotografiách cyklu“ (Peter Konečný). Výstava Petra Konečného je za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení prístupná verejnosti do 31. mája 2021. Mgr. Eduard Zvarik ) Mesto Pezinok | Výstavy
Prepnúť na plnú verziu

Peter Konečný - Minimal

Plagát výstavyMestské múzeum v Pezinku pripravilo na nasledujúce týždne výstavu čiernobielych fotografií s názvom Minimal. Predstaví zaujímavú a originálnu tvorbu kontrabasistu, básnika, textára a fotografa Petra Konečného.

Prostredníctvom veľkoformátových fotografií ukazuje Minimal hľadanie výtvarnej čistoty a kompozície tvarov. Hlavným aktérom je dlhý čas expozície a dopadajúce svetlo. Podobné námety alebo zámer sú na poli súčasnej výtvarnej scény ojedinelé.

Dôležitým faktorom je zobrazená štruktúra predmetu zväčša každodennej potreby. Sú to predmety z domácnosti, jednoduché maličkosti, drobnosti fotografované v pohybe, pričom nie je zachytený ich reálny obraz ale tvar, ktorý vzniká násobkom tohto pohybu.
Zaujímavým počinom je i samotné uchopenie tohto procesu na poli digitálnych médií. Petrova práca sa približuje skôr k žánru maliarstva ako k fotografii. Z mnohých fotografií sa nám prihovárajú predmety akoby vytvorené uhlíkom. Tvar, štruktúra i niektoré prvky by tomu nasvedčovali. Vo viacerých obrazoch dokázal originálnym spôsobom zachytiť pohyb a dynamiku v statickom obraze a navodiť tak atmosféru živého.

Svojou prácou a spôsobom realizácie sa autor hlási k ére, kedy fotografia bola inšpirovaná výtvarným umením a predstavovala tak začiatok svojej dlhej cesty.

„Pohyb je predpokladom života, a tak aj tento akoby vytváral niečo nové, niečo čo je nám známe a k čomu sa môže viazať naša emócia. Je to možno akási moja fotografická kabala. Z výtvarného hľadiska sa snažím pre jednoduché tvary nachádzať dokonalú kompozíciu a porovnateľne významnú hmotu na všetkých fotografiách cyklu“ (Peter Konečný).

Výstava Petra Konečného je za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení prístupná verejnosti do 31. mája 2021.


Mgr. Eduard Zvarik

Dátum:   29. 01. 2021 - 31. 05. 2021
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk