DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Začíname už 14:00 a posledný koncert dohrá okolo 20:00. Budeme v priestoroch Pezinského zámockého parku, v okolí budovy Centra voľného času, kde bude prebiehať popri remeselných dielňach pestrý program pre malých aj veľkých. 14:00 otvorenie remeselných dielní 15:00 divadielko pre deti 16:00 prednáška Mgr. Kataríny Nádaskej PhD. - Slovenské strašidlá (nadprirodzené bytosti našich predkov) 17:00 koncert Hmlisto 19:00 ukončenie remeselných dielní 19:00 koncert Prešporok Projekt organizuje občianske združenie pezinská AKČNÁ KOPA v spolupráci s Centrom voľného času Pezinok. Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Počas podujatia budete mať príležitosť vyskúšať si aj novú šachovú plochu a za zálohu si požičať veľké šachové figúrky. Ak sa chcete aj vy malým kúskom podieľať na tejto aktivite a mnohých ďalších, ktoré organizujeme, neváhajte prispieť svojim dobrovoľným príspevkom. Viac info tu: https://www.cvcpezinok.sk/pezinska-akcna-kopa/. Ďakujeme. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Začíname už 14:00 a posledný koncert dohrá okolo 20:00. Budeme v priestoroch Pezinského zámockého parku, v okolí budovy Centra voľného času, kde bude prebiehať popri remeselných dielňach pestrý program pre malých aj veľkých. 14:00 otvorenie remeselných dielní 15:00 divadielko pre deti 16:00 prednáška Mgr. Kataríny Nádaskej PhD. - Slovenské strašidlá (nadprirodzené bytosti našich predkov) 17:00 koncert Hmlisto 19:00 ukončenie remeselných dielní 19:00 koncert Prešporok Projekt organizuje občianske združenie pezinská AKČNÁ KOPA v spolupráci s Centrom voľného času Pezinok. Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Počas podujatia budete mať príležitosť vyskúšať si aj novú šachovú plochu a za zálohu si požičať veľké šachové figúrky. Ak sa chcete aj vy malým kúskom podieľať na tejto aktivite a mnohých ďalších, ktoré organizujeme, neváhajte prispieť svojim dobrovoľným príspevkom. Viac info tu: https://www.cvcpezinok.sk/pezinska-akcna-kopa/. Ďakujeme. ) Mesto Pezinok | Podujatia
 

Remeselné mestečko

Plagát podujatia Začíname už 14:00 a posledný koncert dohrá okolo 20:00. Budeme v priestoroch Pezinského zámockého parku, v okolí budovy Centra voľného času, kde bude prebiehať popri remeselných dielňach pestrý program pre malých aj veľkých.

14:00 otvorenie remeselných dielní
15:00 divadielko pre deti
16:00 prednáška Mgr. Kataríny Nádaskej PhD. - Slovenské strašidlá (nadprirodzené bytosti našich predkov)
17:00 koncert Hmlisto
19:00 ukončenie remeselných dielní
19:00 koncert Prešporok

Projekt organizuje občianske združenie pezinská AKČNÁ KOPA v spolupráci s Centrom voľného času Pezinok.
Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Počas podujatia budete mať príležitosť vyskúšať si aj novú šachovú plochu a za zálohu si požičať veľké šachové figúrky.

Ak sa chcete aj vy malým kúskom podieľať na tejto aktivite a mnohých ďalších, ktoré organizujeme, neváhajte prispieť svojim dobrovoľným príspevkom. Viac info tu: https://www.cvcpezinok.sk/pezinska-akcna-kopa/. Ďakujeme.


Dátum:   15. 09. 2021, 14.00 - 20.00 h
Miesto:   Zámocký park
Kontakt: Centrum voľného času, tel.: 0948 222 117, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com