František Hrtús: Na návšteve v Modre

Výstava obrazov Františka Hrtúsa, rodáka z Kysúc, ku ktorému sa hrdo hlási náš región, pretože väčšiu časť života prežil v Modre. Otvorenie výstavy 21.5. 2021 o 17:00 hod. online prednáškou kurátorkou PhDr. Silviou Hrdlovičovou.
Výstava bude sprístupnená na požiadanie v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.


Dátum:   21. 05. 2021, 17:00 h
Miesto:   Malokarpatská knižnica
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk