DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Upozorňujeme, že platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku oznámiÅ¥ UBYTOVACIU KAPACITU do 31. decembra 2022 v zmysle § 104l ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. Tlačivo Oznámenie k dani za ubytovanie je k dispozícii na mestskom úrade a zverejnené na webovej stránke mesta Pezinok. V prípade, že občan alebo podnikateľský subjekt je evidovaný ako poskytovateľ prechodného ubytovania, ale v roku 2022 žiadne ubytovanie neposkytol, je povinný podaÅ¥ nulové hlásenie.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Upozorňujeme, že platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku oznámiÅ¥ UBYTOVACIU KAPACITU do 31. decembra 2022 v zmysle § 104l ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. Tlačivo Oznámenie k dani za ubytovanie je k dispozícii na mestskom úrade a zverejnené na webovej stránke mesta Pezinok. V prípade, že občan alebo podnikateľský subjekt je evidovaný ako poskytovateľ prechodného ubytovania, ale v roku 2022 žiadne ubytovanie neposkytol, je povinný podaÅ¥ nulové hlásenie.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Upozornenie k dani za ubytovanie

Táto informácia bola publikovaná od 08. 11. 2022 do 21. 11. 2022

Ilustračné fotoUpozorňujeme, že platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku oznámiť UBYTOVACIU KAPACITU do 31. decembra 2022 v zmysle § 104l ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Tlačivo Oznámenie k dani za ubytovanie je k dispozícii na mestskom úrade a zverejnené na webovej stránke mesta Pezinok.

V prípade, že občan alebo podnikateľský subjekt je evidovaný ako poskytovateľ prechodného ubytovania, ale v roku 2022 žiadne ubytovanie neposkytol, je povinný podať nulové hlásenie.