DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov  v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňový poriadok a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Pezinok upozorňuje občanov a právnické osoby na zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, prenájom pozemku a poplatok za komunálny odpad. Vzhľadom na vysoký počet nedoplatkov na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad Mesto Pezinok vyzýva občanov, aby si vo vlastnom záujme preverili splnenie daňových a poplatkových povinností. V prípade neuhradenia nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní. Aby sa prediÅ¡lo týmto nepopulárnym opatreniam, odporúčame vyrovnaÅ¥ si svoje záväzky čo najskôr. Ohľadne nedoplatkov a možnosti ich úhrad sa môžete informovaÅ¥ telefonicky na tel. č. 033/6901 520, 033/6901 522,033/6901 523. Zároveň pripomíname, že sa blíži termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. VÅ¡etky zmeny na dani z nehnuteľnosti, ktoré sa udiali v priebehu roka 2022, sú predmetom daňového priznania na rok 2023 a je potrebné ho podaÅ¥ najneskôr do 31. januára 2023.       ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov  v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňový poriadok a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Pezinok upozorňuje občanov a právnické osoby na zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, prenájom pozemku a poplatok za komunálny odpad. Vzhľadom na vysoký počet nedoplatkov na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad Mesto Pezinok vyzýva občanov, aby si vo vlastnom záujme preverili splnenie daňových a poplatkových povinností. V prípade neuhradenia nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní. Aby sa prediÅ¡lo týmto nepopulárnym opatreniam, odporúčame vyrovnaÅ¥ si svoje záväzky čo najskôr. Ohľadne nedoplatkov a možnosti ich úhrad sa môžete informovaÅ¥ telefonicky na tel. č. 033/6901 520, 033/6901 522,033/6901 523. Zároveň pripomíname, že sa blíži termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. VÅ¡etky zmeny na dani z nehnuteľnosti, ktoré sa udiali v priebehu roka 2022, sú predmetom daňového priznania na rok 2023 a je potrebné ho podaÅ¥ najneskôr do 31. januára 2023.       ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov

Táto informácia bola publikovaná od 08. 11. 2022 do 21. 11. 2022

Ilustračné fotoVýzva na zaplatenie daňových nedoplatkov  v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňový poriadok a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Pezinok upozorňuje občanov a právnické osoby na zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, prenájom pozemku a poplatok za komunálny odpad.

Vzhľadom na vysoký počet nedoplatkov na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad Mesto Pezinok vyzýva občanov, aby si vo vlastnom záujme preverili splnenie daňových a poplatkových povinností. V prípade neuhradenia nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní. Aby sa predišlo týmto nepopulárnym opatreniam, odporúčame vyrovnať si svoje záväzky čo najskôr. Ohľadne nedoplatkov a možnosti ich úhrad sa môžete informovať telefonicky na tel. č. 033/6901 520, 033/6901 522,033/6901 523.

Zároveň pripomíname, že sa blíži termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Všetky zmeny na dani z nehnuteľnosti, ktoré sa udiali v priebehu roka 2022, sú predmetom daňového priznania na rok 2023 a je potrebné ho podať najneskôr do 31. januára 2023.