DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Jeseň je ideálny čas na kontrolu komínov a vykurovacích telies. Nízke teploty už donútili väčšinu z nás začaÅ¥ vykurovaÅ¥ svoje domácnosti.  Vykurovacia sezóna patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov.  5% z nich predstavujú požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi a komínmi. Nezabúdajte na ich revíziu. Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov takto komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW        1 x za 4 mesiace komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 12 mesiacov komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW       1 x za 2 mesiace komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW             1 x za 6 mesiacov     Počas vykurovacej sezóny odporúčajú hasiči udržiavaÅ¥ komíny v dobrom technickom stave, pravidelne ich vymetaÅ¥ a vyberaÅ¥ sadze z komínov. V prípade, že dôjde k ich požiaru sadze by ste nemali nikdy hasiÅ¥ vodou. Rovnako radia neprekurovaÅ¥ vykurovacie telesá a nesuÅ¡iÅ¥ a neskladovaÅ¥ v ich blízkosti horľavé materiály. Popol z nich je potrebné  vysýpaÅ¥ zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. InÅ¡taláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujú zveriÅ¥ odborníkom.     ZDROJ: OR HaZZ v Pezinku       ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Jeseň je ideálny čas na kontrolu komínov a vykurovacích telies. Nízke teploty už donútili väčšinu z nás začaÅ¥ vykurovaÅ¥ svoje domácnosti.  Vykurovacia sezóna patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov.  5% z nich predstavujú požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi a komínmi. Nezabúdajte na ich revíziu. Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov takto komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW        1 x za 4 mesiace komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 12 mesiacov komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW       1 x za 2 mesiace komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW             1 x za 6 mesiacov     Počas vykurovacej sezóny odporúčajú hasiči udržiavaÅ¥ komíny v dobrom technickom stave, pravidelne ich vymetaÅ¥ a vyberaÅ¥ sadze z komínov. V prípade, že dôjde k ich požiaru sadze by ste nemali nikdy hasiÅ¥ vodou. Rovnako radia neprekurovaÅ¥ vykurovacie telesá a nesuÅ¡iÅ¥ a neskladovaÅ¥ v ich blízkosti horľavé materiály. Popol z nich je potrebné  vysýpaÅ¥ zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. InÅ¡taláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujú zveriÅ¥ odborníkom.     ZDROJ: OR HaZZ v Pezinku       ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Revíziu komínov a vykurovacích telies treba absolvovať čo najskôr

Táto informácia bola publikovaná od 28. 10. 2022 do 05. 11. 2022

Ilustračné fotoJeseň je ideálny čas na kontrolu komínov a vykurovacích telies. Nízke teploty už donútili väčšinu z nás začať vykurovať svoje domácnosti.  Vykurovacia sezóna patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov.  5% z nich predstavujú požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi a komínmi. Nezabúdajte na ich revíziu. Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov takto

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW        1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW       1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW             1 x za 6 mesiacov

 

 

Počas vykurovacej sezóny odporúčajú hasiči udržiavať komíny v dobrom technickom stave, pravidelne ich vymetať a vyberať sadze z komínov. V prípade, že dôjde k ich požiaru sadze by ste nemali nikdy hasiť vodou. Rovnako radia neprekurovať vykurovacie telesá a nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Popol z nich je potrebné  vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujú zveriť odborníkom.

 

 

ZDROJ: OR HaZZ v Pezinku