DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Spevácka súťaž v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2022 sa po dvojročnej pauze opäť vrátila na scénu. V pezinskom Dome kultúry sa v pondelok (10. 5.) uskutočnilo okresné kolo jubilejného 30. ročníka súťaže pre deti a mládež.   VYHODNOTENIE: 1. kategória miesto - Matúš Sanitár zo ZÅ  s MÅ  Slovenský Grob miesto - Hana Fialová zo ZÅ  J. Kupeckého Pezinok miesto - Terézia Pallová  z Cirkevnej ZÅ  Narnia Pezinok miesto - Bianka Å ilhárová zo ZÅ  Fándlyho Pezinok Čestné uznanie získali Martin Záhumenský zo ZÅ  s MÅ  OreÅ¡ie Pezinok, Tereza Anna Čuvalová zo ZUÅ  Modra a Katarína Džubáková zo ZÅ  Na bielenisku v Pezinku. 2. kategória miesto - Gréta Brazdovičová zo ZÅ  Vajanského Modra miesto - Patrik LoÅ¡onczi zo ZÅ  Fándlyho Pezinok miesto - Katarína Smolková zo ZÅ  J. Kupeckého Pezinok 3. kategória miesto - Sofia Buociková zo ZUÅ  vo Svätom Jure     miesto - Karolína Juranová zo ZÅ  Vajanského v Modre miesto - Barbora Nociarová zo ZÅ  Fándlyho v Pezinku Cenu mesta Pezinok získal  Michal Benca zo ZÅ  Ľudovíta Å túra v Modre. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Spevácka súťaž v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2022 sa po dvojročnej pauze opäť vrátila na scénu. V pezinskom Dome kultúry sa v pondelok (10. 5.) uskutočnilo okresné kolo jubilejného 30. ročníka súťaže pre deti a mládež.   VYHODNOTENIE: 1. kategória miesto - Matúš Sanitár zo ZÅ  s MÅ  Slovenský Grob miesto - Hana Fialová zo ZÅ  J. Kupeckého Pezinok miesto - Terézia Pallová  z Cirkevnej ZÅ  Narnia Pezinok miesto - Bianka Å ilhárová zo ZÅ  Fándlyho Pezinok Čestné uznanie získali Martin Záhumenský zo ZÅ  s MÅ  OreÅ¡ie Pezinok, Tereza Anna Čuvalová zo ZUÅ  Modra a Katarína Džubáková zo ZÅ  Na bielenisku v Pezinku. 2. kategória miesto - Gréta Brazdovičová zo ZÅ  Vajanského Modra miesto - Patrik LoÅ¡onczi zo ZÅ  Fándlyho Pezinok miesto - Katarína Smolková zo ZÅ  J. Kupeckého Pezinok 3. kategória miesto - Sofia Buociková zo ZUÅ  vo Svätom Jure     miesto - Karolína Juranová zo ZÅ  Vajanského v Modre miesto - Barbora Nociarová zo ZÅ  Fándlyho v Pezinku Cenu mesta Pezinok získal  Michal Benca zo ZÅ  Ľudovíta Å túra v Modre. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Okresné kolo Slávik Slovenska 2022

Táto informácia bola publikovaná od 11. 05. 2022 do 16. 05. 2022

Ilustračné fotoSpevácka súťaž v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2022 sa po dvojročnej pauze opäť vrátila na scénu. V pezinskom Dome kultúry sa v pondelok (10. 5.) uskutočnilo okresné kolo jubilejného 30. ročníka súťaže pre deti a mládež.
 

VYHODNOTENIE:

1. kategória

  1. miesto - Matúš Sanitár zo ZŠ s MŠ Slovenský Grob
  2. miesto - Hana Fialová zo ZŠ J. Kupeckého Pezinok
  3. miesto - Terézia Pallová  z Cirkevnej ZŠ Narnia Pezinok
  4. miesto - Bianka Šilhárová zo ZŠ Fándlyho Pezinok


Čestné uznanie získali Martin Záhumenský zo ZŠ s MŠ Orešie Pezinok, Tereza Anna Čuvalová zo ZUŠ Modra a Katarína Džubáková zo ZŠ Na bielenisku v Pezinku.


2. kategória

  1. miesto - Gréta Brazdovičová zo ZŠ Vajanského Modra
  2. miesto - Patrik Lošonczi zo ZŠ Fándlyho Pezinok
  3. miesto - Katarína Smolková zo ZŠ J. Kupeckého Pezinok


3. kategória

  1. miesto - Sofia Buociková zo ZUŠ vo Svätom Jure    
  2. miesto - Karolína Juranová zo ZŠ Vajanského v Modre
  3. miesto - Barbora Nociarová zo ZŠ Fándlyho v Pezinku


Cenu mesta Pezinok získal  Michal Benca zo ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre.