DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bezplatné bezdrôtové WiFi pripojenie je v Pezinku možné využiÅ¥ na námestí a v blízkom okolí, ako aj v zámockom parku - v okolí centra voľného času. Komunikačná sieÅ¥ má názov WiFi4EU a pre užívateľov je bezplatná. Stačí sa len prihlásiÅ¥ a súhlasiÅ¥ s podmienkami použitia. Na realizáciu získalo mesto podporu z Európskej únie vo forme poukazu v hodnote 15 000 EUR.  Technická inÅ¡talácia bola zabezpečená spoločnosÅ¥ou Swan, na základe verejného obstarávania. „Je pre nás samozrejmosÅ¥ou poskytovaÅ¥ takéto služby pre Pezinčanov a návÅ¡tevníkov mesta, obzvlášť v dobe, kedy sa najviac informácií sústreďuje vo virtuálnej podobe. Poskytovanie bezplatného a zároveň kvalitného pripojenia na internet považujeme za súčasÅ¥ turistickej a informačnej infraÅ¡truktúry mesta.“, povedal primátor mesta, Igor Hianik. Mesto Pezinok poskytuje bezplatné bezdrôtové WiFi pripojenie v týchto lokalitách: Radničné námestie, vrátane zastávky autobusov (exteriér) Budova mestského úradu ( interiér) Potočná ulica ( exteriér) Pezinské kultúrne centrum ( exteriér) Zámocký park- okolie budovy Centra voľného času (exteriér)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bezplatné bezdrôtové WiFi pripojenie je v Pezinku možné využiÅ¥ na námestí a v blízkom okolí, ako aj v zámockom parku - v okolí centra voľného času. Komunikačná sieÅ¥ má názov WiFi4EU a pre užívateľov je bezplatná. Stačí sa len prihlásiÅ¥ a súhlasiÅ¥ s podmienkami použitia. Na realizáciu získalo mesto podporu z Európskej únie vo forme poukazu v hodnote 15 000 EUR.  Technická inÅ¡talácia bola zabezpečená spoločnosÅ¥ou Swan, na základe verejného obstarávania. „Je pre nás samozrejmosÅ¥ou poskytovaÅ¥ takéto služby pre Pezinčanov a návÅ¡tevníkov mesta, obzvlášť v dobe, kedy sa najviac informácií sústreďuje vo virtuálnej podobe. Poskytovanie bezplatného a zároveň kvalitného pripojenia na internet považujeme za súčasÅ¥ turistickej a informačnej infraÅ¡truktúry mesta.“, povedal primátor mesta, Igor Hianik. Mesto Pezinok poskytuje bezplatné bezdrôtové WiFi pripojenie v týchto lokalitách: Radničné námestie, vrátane zastávky autobusov (exteriér) Budova mestského úradu ( interiér) Potočná ulica ( exteriér) Pezinské kultúrne centrum ( exteriér) Zámocký park- okolie budovy Centra voľného času (exteriér)   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Pezinčania a návštevníci môžu v centre mesta bezplatne surfovať na internete

Táto informácia bola publikovaná od 16. 02. 2022 do 28. 02. 2022

Ilustračné fotoBezplatné bezdrôtové WiFi pripojenie je v Pezinku možné využiť na námestí a v blízkom okolí, ako aj v zámockom parku - v okolí centra voľného času.

Komunikačná sieť má názov WiFi4EU a pre užívateľov je bezplatná. Stačí sa len prihlásiť a súhlasiť s podmienkami použitia. Na realizáciu získalo mesto podporu z Európskej únie vo forme poukazu v hodnote 15 000 EUR.  Technická inštalácia bola zabezpečená spoločnosťou Swan, na základe verejného obstarávania.

„Je pre nás samozrejmosťou poskytovať takéto služby pre Pezinčanov a návštevníkov mesta, obzvlášť v dobe, kedy sa najviac informácií sústreďuje vo virtuálnej podobe. Poskytovanie bezplatného a zároveň kvalitného pripojenia na internet považujeme za súčasť turistickej a informačnej infraštruktúry mesta.“, povedal primátor mesta, Igor Hianik.

Mesto Pezinok poskytuje bezplatné bezdrôtové WiFi pripojenie v týchto lokalitách:

  • Radničné námestie, vrátane zastávky autobusov (exteriér)
  • Budova mestského úradu ( interiér)
  • Potočná ulica ( exteriér)
  • Pezinské kultúrne centrum ( exteriér)
  • Zámocký park- okolie budovy Centra voľného času (exteriér)