DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Podľa VZN č. 8/2020  o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 a VZN č. 5/2021 podliehajú poskytnuté účelové dotácie na činnosÅ¥ za rok 2021 za Å¡port, kultúru a sociálnu pomoc ročnému zúčtovaniu v súlade so žiadosÅ¥ou o poskytnutie dotácie a podľa podmienok uvedených v zmluve, a to písomne na predpísanom tlačive do termínu 15. januára 2022. Keďže tento dátum pripadá na sobotu (nepracovný deň), vyúčtovanie dotácií za činnosÅ¥ môžete podaÅ¥ najneskôr v pondelok 17. 1. 2022.   Viac informácií nájdete tu. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Podľa VZN č. 8/2020  o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 a VZN č. 5/2021 podliehajú poskytnuté účelové dotácie na činnosÅ¥ za rok 2021 za Å¡port, kultúru a sociálnu pomoc ročnému zúčtovaniu v súlade so žiadosÅ¥ou o poskytnutie dotácie a podľa podmienok uvedených v zmluve, a to písomne na predpísanom tlačive do termínu 15. januára 2022. Keďže tento dátum pripadá na sobotu (nepracovný deň), vyúčtovanie dotácií za činnosÅ¥ môžete podaÅ¥ najneskôr v pondelok 17. 1. 2022.   Viac informácií nájdete tu. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Termín podania vyúčtovania poskytnutých dotácií na činnosť sa posúva. Podať ho musíte do 17. januára 2022

Táto informácia bola publikovaná od 14. 01. 2022 do 21. 01. 2022

Ilustračné foto

Podľa VZN č. 8/2020  o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 a VZN č. 5/2021 podliehajú poskytnuté účelové dotácie na činnosť za rok 2021 za šport, kultúru a sociálnu pomoc ročnému zúčtovaniu v súlade so žiadosťou o poskytnutie dotácie a podľa podmienok uvedených v zmluve, a to písomne na predpísanom tlačive do termínu 15. januára 2022. Keďže tento dátum pripadá na sobotu (nepracovný deň), vyúčtovanie dotácií za činnosť môžete podať najneskôr v pondelok 17. 1. 2022.  

Viac informácií nájdete tu.