DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok s účinnosÅ¥ou od pondelka 17. januára 2022 otvára budovu Mestského úradu Pezinok  pre verejnosÅ¥ a prevádzka úradu sa riadi podľa platných epidemiologických opatrení. ÚRADNÉ HODINY: Mestský úrad a matrika: pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h utorok: neúradný deň streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h Å¡tvrtok: neúradný deň piatok: 8.00 - 12.00 h Klientske centrum (podateľňa, pokladňa, evidencia obyvateľstva a overovanie podpisov a listín) je z dôvodu plánovanej prestavby  pôvodných priestorov dočasne presÅ¥ahované na 1. poschodie budovy Mestského úradu Pezinok. Klientske centrum: pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h utorok: 9.00 - 11.30      12.30 - 14.30 h streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h Å¡tvrtok: 9.00 - 11.30      12.30 - 14.30 h piatok: 8.00 - 12.00 h * pokladňa sa zatvára každý deň o 15 min. skôr Stavebný úrad a referát rozvoja mesta: pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h utorok: neúradný deň streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h Å¡tvrtok: neúradný deň piatok: neúradný deň Kancelária primátora: pondelok: 13.00 - 16.00 utorok: 13.00 - 16.00 streda: 13.00 - 17.00 Å¡tvrtok: 13.00 - 16.00 piatok: neúradný deň   Aktuálny zoznam kontaktov pracovníkov Mestského úradu nájdete tu. Aktuálne platné opatrenia: https://automat.gov.sk/pezinok. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok s účinnosÅ¥ou od pondelka 17. januára 2022 otvára budovu Mestského úradu Pezinok  pre verejnosÅ¥ a prevádzka úradu sa riadi podľa platných epidemiologických opatrení. ÚRADNÉ HODINY: Mestský úrad a matrika: pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h utorok: neúradný deň streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h Å¡tvrtok: neúradný deň piatok: 8.00 - 12.00 h Klientske centrum (podateľňa, pokladňa, evidencia obyvateľstva a overovanie podpisov a listín) je z dôvodu plánovanej prestavby  pôvodných priestorov dočasne presÅ¥ahované na 1. poschodie budovy Mestského úradu Pezinok. Klientske centrum: pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h utorok: 9.00 - 11.30      12.30 - 14.30 h streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h Å¡tvrtok: 9.00 - 11.30      12.30 - 14.30 h piatok: 8.00 - 12.00 h * pokladňa sa zatvára každý deň o 15 min. skôr Stavebný úrad a referát rozvoja mesta: pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h utorok: neúradný deň streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h Å¡tvrtok: neúradný deň piatok: neúradný deň Kancelária primátora: pondelok: 13.00 - 16.00 utorok: 13.00 - 16.00 streda: 13.00 - 17.00 Å¡tvrtok: 13.00 - 16.00 piatok: neúradný deň   Aktuálny zoznam kontaktov pracovníkov Mestského úradu nájdete tu. Aktuálne platné opatrenia: https://automat.gov.sk/pezinok. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Mestský úrad Pezinok sa od 17. januára otvára pre verejnosť

Táto informácia bola publikovaná od 14. 01. 2022 do 22. 01. 2022

Mesto Pezinok s účinnosťou od pondelka 17. januára 2022 otvára budovu Mestského úradu Pezinok  pre verejnosť a prevádzka úradu sa riadi podľa platných epidemiologických opatrení.


ÚRADNÉ HODINY:

Mestský úrad a matrika:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: neúradný deň
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8.00 - 12.00 h


Klientske centrum (podateľňa, pokladňa, evidencia obyvateľstva a overovanie podpisov a listín) je z dôvodu plánovanej prestavby  pôvodných priestorov dočasne presťahované na 1. poschodie budovy Mestského úradu Pezinok.


Klientske centrum:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: 9.00 - 11.30      12.30 - 14.30 h
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: 9.00 - 11.30      12.30 - 14.30 h
piatok: 8.00 - 12.00 h

* pokladňa sa zatvára každý deň o 15 min. skôr


Stavebný úrad a referát rozvoja mesta:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: neúradný deň
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: neúradný deň


Kancelária primátora:

pondelok: 13.00 - 16.00
utorok: 13.00 - 16.00
streda: 13.00 - 17.00
štvrtok: 13.00 - 16.00
piatok: neúradný deň

 

Aktuálny zoznam kontaktov pracovníkov Mestského úradu nájdete tu.
Aktuálne platné opatrenia: https://automat.gov.sk/pezinok.