DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Od pondelka 10. januára už nebude platiÅ¥ nočný zákaz vychádzania. V platnosti vÅ¡ak ostávajú vÅ¡etky doterajÅ¡ie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách. Núdzový stav a zákaz zhromažďovania nad Å¡esÅ¥ osôb v platnosti zostávajú.   Vstup do obchodov, prevádzok služieb či reÅ¡taurácií sa bude naďalej riadiÅ¥ vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva  SR.  Esenciálne obchody budú fungovaÅ¥ v režime základ. Neesenciálne obchody, služby a reÅ¡taurácie budú otvorené len pre osoby plne zaočkované, alebo ak za posledných Å¡esÅ¥ mesiacov prekonali ochorenie COVID-19. Ide o režim OP (očkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID 19). V režime OP, ako doteraz, budú na základe aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR fungovaÅ¥ hotely (vrátane povinnosti negatívneho testu), lyžiarske strediská či bohoslužby. Režim OTP bude stále platiÅ¥ v rýchlikoch, IC vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Od 10. januára sa tiež otvárajú materské, základné a stredné Å¡koly, v ktorých vÅ¡ak budú platiÅ¥ prísne protiepidemické opatrenia. Rúška budú povinné od prvého ročníka základných Å¡kôl a rodičom sa dôrazne odporúča, aby svoje deti otestovali eÅ¡te pred nástupom do Å¡koly a tieto testy opakovali dvakrát týždenne.  Režim na Å¡kolách sa bude riadiÅ¥ Å¡kolským semaforom.  Aj po 9. januári ostáva v platnosti núdzový stav, ktorý na 90 dní vyhlásila vláda SR. Neruší sa ani zákaz zhromažďovania nad Å¡esÅ¥ osôb, okrem členov spoločnej domácnosti. Detailné informácie k aktuálne platným opatreniam nájdete na https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-nov/.   Fungovanie Mestského úradu Pezinok Budova Mestského úradu Pezinok, vrátane Klientskeho centra a kancelárie primátora ostáva až do odvolania pre verejnosÅ¥ zatvorená. Zamestnanci vÅ¡ak naďalej pracujú.  KontaktovaÅ¥ ich môžete telefonicky, elektronickou formou alebo písomne. Kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdete na webovej stránke mesta. V obmedzenom režime sú zabezpečené služby podateľne a matriky nasledovne: PODATEĽŇA funguje prostredníctvom schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách do úradu. Pracovník podateľne bude pravidelne denne schránku kontrolovaÅ¥ a podania evidovaÅ¥. Podateľňa bude zasielaÅ¥ scany  prijatých podaní s vyznačeným dátumom prijatia na emailovú adresu žiadateľa. V prípade, že žiadateľ nemá zriadenú elektronickú schránku, prijatie mu bude oznámené telefonicky na ním uvedenom telefonickom  kontakte a v poznámke pracovníčka podateľne uvedie kontakt a dátum, kedy oznámila termín žiadateľovi. Email podateľňa : podatelna@msupezinok.sk   MATRIČNÝ ÚRAD zabezpečuje agendu  po telefonickom alebo mailovom dohovore na matrika@msupezinok.sk. VolaÅ¥ môžete na telefónne číslo  033 6901 133. V prípade, že príde na MsÚ klient osobne v neodkladnej záležitosti (napr. úmrtie člena rodiny a pod.), bude rovnako kontaktovaÅ¥ matričný úrad na uvedenom telefónnom čísle. OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN sa bude vykonávaÅ¥ iba v prípade neodkladného úkonu, teda akt, ktorého vykonanie vzhľadom na nebezpečenstvo jeho zmarenia alebo zmeÅ¡kania neznesie z hľadiska jeho účelu odklad. POKLADŇA až do odvolania nefunguje. Občania, ktorí nevyužívajú elektronickú komunikáciu, môžu svoje žiadosti napísaÅ¥ priamo pri vstupe do mestského úradu, kde sú na tento účel pripravené formuláre s obálkami. Vyplnený formulár – VÅ¡eobecnú žiadosÅ¥ vložia do obálky a následne obálku vhodia do označenej poÅ¡tovej schránky, ktorá sa nachádza na pravej strane pred vstupom do úradu (vedľa schránky Mestskej polície Pezinok). Klientov Katastrálneho úradu (ktorý spadá pod Okresný úrad Pezinok) a Notárskeho úradu prosíme, aby si s daným úradom dohodli postup rieÅ¡enia ich žiadosti. Zatvorené pre verejnosÅ¥ ostáva aj Mestské informačné centrum (MIC). Zamestnanca MIC môžete kontaktovaÅ¥ telefonicky 033/6901 120 a e-mailom infocentrum@pezinok.sk počas týchto dní a hodín takto:  Pondelok – piatok 09:00-13:00 a 13:30-16:30 hod. Sobota-nedeľa – zatvorené Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Od pondelka 10. januára už nebude platiÅ¥ nočný zákaz vychádzania. V platnosti vÅ¡ak ostávajú vÅ¡etky doterajÅ¡ie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách. Núdzový stav a zákaz zhromažďovania nad Å¡esÅ¥ osôb v platnosti zostávajú.   Vstup do obchodov, prevádzok služieb či reÅ¡taurácií sa bude naďalej riadiÅ¥ vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva  SR.  Esenciálne obchody budú fungovaÅ¥ v režime základ. Neesenciálne obchody, služby a reÅ¡taurácie budú otvorené len pre osoby plne zaočkované, alebo ak za posledných Å¡esÅ¥ mesiacov prekonali ochorenie COVID-19. Ide o režim OP (očkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID 19). V režime OP, ako doteraz, budú na základe aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR fungovaÅ¥ hotely (vrátane povinnosti negatívneho testu), lyžiarske strediská či bohoslužby. Režim OTP bude stále platiÅ¥ v rýchlikoch, IC vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Od 10. januára sa tiež otvárajú materské, základné a stredné Å¡koly, v ktorých vÅ¡ak budú platiÅ¥ prísne protiepidemické opatrenia. Rúška budú povinné od prvého ročníka základných Å¡kôl a rodičom sa dôrazne odporúča, aby svoje deti otestovali eÅ¡te pred nástupom do Å¡koly a tieto testy opakovali dvakrát týždenne.  Režim na Å¡kolách sa bude riadiÅ¥ Å¡kolským semaforom.  Aj po 9. januári ostáva v platnosti núdzový stav, ktorý na 90 dní vyhlásila vláda SR. Neruší sa ani zákaz zhromažďovania nad Å¡esÅ¥ osôb, okrem členov spoločnej domácnosti. Detailné informácie k aktuálne platným opatreniam nájdete na https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-nov/.   Fungovanie Mestského úradu Pezinok Budova Mestského úradu Pezinok, vrátane Klientskeho centra a kancelárie primátora ostáva až do odvolania pre verejnosÅ¥ zatvorená. Zamestnanci vÅ¡ak naďalej pracujú.  KontaktovaÅ¥ ich môžete telefonicky, elektronickou formou alebo písomne. Kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdete na webovej stránke mesta. V obmedzenom režime sú zabezpečené služby podateľne a matriky nasledovne: PODATEĽŇA funguje prostredníctvom schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách do úradu. Pracovník podateľne bude pravidelne denne schránku kontrolovaÅ¥ a podania evidovaÅ¥. Podateľňa bude zasielaÅ¥ scany  prijatých podaní s vyznačeným dátumom prijatia na emailovú adresu žiadateľa. V prípade, že žiadateľ nemá zriadenú elektronickú schránku, prijatie mu bude oznámené telefonicky na ním uvedenom telefonickom  kontakte a v poznámke pracovníčka podateľne uvedie kontakt a dátum, kedy oznámila termín žiadateľovi. Email podateľňa : podatelna@msupezinok.sk   MATRIČNÝ ÚRAD zabezpečuje agendu  po telefonickom alebo mailovom dohovore na matrika@msupezinok.sk. VolaÅ¥ môžete na telefónne číslo  033 6901 133. V prípade, že príde na MsÚ klient osobne v neodkladnej záležitosti (napr. úmrtie člena rodiny a pod.), bude rovnako kontaktovaÅ¥ matričný úrad na uvedenom telefónnom čísle. OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN sa bude vykonávaÅ¥ iba v prípade neodkladného úkonu, teda akt, ktorého vykonanie vzhľadom na nebezpečenstvo jeho zmarenia alebo zmeÅ¡kania neznesie z hľadiska jeho účelu odklad. POKLADŇA až do odvolania nefunguje. Občania, ktorí nevyužívajú elektronickú komunikáciu, môžu svoje žiadosti napísaÅ¥ priamo pri vstupe do mestského úradu, kde sú na tento účel pripravené formuláre s obálkami. Vyplnený formulár – VÅ¡eobecnú žiadosÅ¥ vložia do obálky a následne obálku vhodia do označenej poÅ¡tovej schránky, ktorá sa nachádza na pravej strane pred vstupom do úradu (vedľa schránky Mestskej polície Pezinok). Klientov Katastrálneho úradu (ktorý spadá pod Okresný úrad Pezinok) a Notárskeho úradu prosíme, aby si s daným úradom dohodli postup rieÅ¡enia ich žiadosti. Zatvorené pre verejnosÅ¥ ostáva aj Mestské informačné centrum (MIC). Zamestnanca MIC môžete kontaktovaÅ¥ telefonicky 033/6901 120 a e-mailom infocentrum@pezinok.sk počas týchto dní a hodín takto:  Pondelok – piatok 09:00-13:00 a 13:30-16:30 hod. Sobota-nedeľa – zatvorené Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Zmeny v opatreniach platné od 10. januára 2022

Táto informácia bola publikovaná od 07. 01. 2022 do 15. 01. 2022

Ilustračné foto Od pondelka 10. januára už nebude platiť nočný zákaz vychádzania. V platnosti však ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách. Núdzový stav a zákaz zhromažďovania nad šesť osôb v platnosti zostávajú.  

Vstup do obchodov, prevádzok služieb či reštaurácií sa bude naďalej riadiť vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva  SR.  Esenciálne obchody budú fungovať v režime základ. Neesenciálne obchody, služby a reštaurácie budú otvorené len pre osoby plne zaočkované, alebo ak za posledných šesť mesiacov prekonali ochorenie COVID-19. Ide o režim OP (očkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID 19).

V režime OP, ako doteraz, budú na základe aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR fungovať hotely (vrátane povinnosti negatívneho testu), lyžiarske strediská či bohoslužby. Režim OTP bude stále platiť v rýchlikoch, IC vlakoch a na diaľkových autobusových linkách.

Od 10. januára sa tiež otvárajú materské, základné a stredné školy, v ktorých však budú platiť prísne protiepidemické opatrenia. Rúška budú povinné od prvého ročníka základných škôl a rodičom sa dôrazne odporúča, aby svoje deti otestovali ešte pred nástupom do školy a tieto testy opakovali dvakrát týždenne.  Režim na školách sa bude riadiť školským semaforom.

 Aj po 9. januári ostáva v platnosti núdzový stav, ktorý na 90 dní vyhlásila vláda SR. Neruší sa ani zákaz zhromažďovania nad šesť osôb, okrem členov spoločnej domácnosti. Detailné informácie k aktuálne platným opatreniam nájdete na https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-nov/.

 

Fungovanie Mestského úradu Pezinok

Budova Mestského úradu Pezinok, vrátane Klientskeho centra a kancelárie primátora ostáva až do odvolania pre verejnosť zatvorená. Zamestnanci však naďalej pracujú.  Kontaktovať ich môžete telefonicky, elektronickou formou alebo písomne. Kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdete na webovej stránke mesta.


V obmedzenom režime sú zabezpečené služby podateľne a matriky nasledovne:

PODATEĽŇA funguje prostredníctvom schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách do úradu. Pracovník podateľne bude pravidelne denne schránku kontrolovať a podania evidovať. Podateľňa bude zasielať scany  prijatých podaní s vyznačeným dátumom prijatia na emailovú adresu žiadateľa. V prípade, že žiadateľ nemá zriadenú elektronickú schránku, prijatie mu bude oznámené telefonicky na ním uvedenom telefonickom  kontakte a v poznámke pracovníčka podateľne uvedie kontakt a dátum, kedy oznámila termín žiadateľovi.

Email podateľňa : podatelna@msupezinok.sk
 

MATRIČNÝ ÚRAD zabezpečuje agendu  po telefonickom alebo mailovom dohovore na matrika@msupezinok.sk. Volať môžete na telefónne číslo  033 6901 133. V prípade, že príde na MsÚ klient osobne v neodkladnej záležitosti (napr. úmrtie člena rodiny a pod.), bude rovnako kontaktovať matričný úrad na uvedenom telefónnom čísle.

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN sa bude vykonávať iba v prípade neodkladného úkonu, teda akt, ktorého vykonanie vzhľadom na nebezpečenstvo jeho zmarenia alebo zmeškania neznesie z hľadiska jeho účelu odklad.

POKLADŇA až do odvolania nefunguje.


Občania, ktorí nevyužívajú elektronickú komunikáciu, môžu svoje žiadosti napísať priamo pri vstupe do mestského úradu, kde sú na tento účel pripravené formuláre s obálkami. Vyplnený formulár – Všeobecnú žiadosť vložia do obálky a následne obálku vhodia do označenej poštovej schránky, ktorá sa nachádza na pravej strane pred vstupom do úradu (vedľa schránky Mestskej polície Pezinok).

Klientov Katastrálneho úradu (ktorý spadá pod Okresný úrad Pezinok) a Notárskeho úradu prosíme, aby si s daným úradom dohodli postup riešenia ich žiadosti.

Zatvorené pre verejnosť ostáva aj Mestské informačné centrum (MIC). Zamestnanca MIC môžete kontaktovať telefonicky 033/6901 120 a e-mailom infocentrum@pezinok.sk počas týchto dní a hodín takto: 

Pondelok – piatok 09:00-13:00 a 13:30-16:30 hod.

Sobota-nedeľa – zatvorené

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie.