DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Nezálohujú sa ale vÅ¡etky nápojové obaly, len tie zakúpené od 1. januára 2022 a označené symbolom Z a dvoma šípkami, pri čiarovom kóde bude uvedený nápis „zálohované“. Zálohovanie sa bude týkaÅ¥ plastových a kovových obalov od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l. Po ich vrátení na odberné miesto za ne dostane zákazník naspäť 15 centov.   Proces zálohovania Zálohovanie bude možné vo vÅ¡etkých obchodoch, ktoré sa zapojili do zálohového systému uzavretím zmluvy so Správcom zálohového systému. Povinné odberné miesta budú vo vÅ¡etkých obchodoch, ktoré majú viac ako 300 metrov Å¡tvorcových, menÅ¡ie prevádzky sa zapájajú do systému dobrovoľne. Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbaÅ¥, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód. Zálohované obaly môžete vrátiÅ¥ na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to, kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Obchody budú odoberaÅ¥ tieto obaly cez zálohomaty a v menÅ¡ej predajni pomocou ručného skenera napr. pri pokladni. Občania sa môžu stretnúť aj s prechodných obdobím, kedy sa budú v obchodoch stretávaÅ¥ aj s nezálohovanými plastovými fľaÅ¡ami a plechovkami, ktoré potrvá do 30.6.2022.   Čo sa nevracia? Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent. Rovnako, sa nezálohujú plastové, ani kovové obaly od iných potravín, ktoré nie sú nápojmi, ako olej či ocot. Plastové fľaÅ¡e a plechovky, ktoré nie sú označené symbolom Z-Zálohované, sa nezálohujú. Je potrebné ich po použití vyhodiÅ¥ do žltej nádoby na triedený zber, tak ako doteraz.   Cieľ zálohovania Plastové a kovové nápojové obaly sú cennými materiálmi, ktoré sú 100% recyklovateľné a majú potenciál byÅ¥ opakovane využiteľné pri výrobe nových obalov, teda na ten istý účel.  Ministerstvo životného prostredia si dalo za cieľ do konca roka 2023 dosiahnuÅ¥ 80% a do konca roka 2025 až 90% návratnosÅ¥ zálohovaných fliaÅ¡ a plechoviek a zefektívniÅ¥ tak recyklovateľnosÅ¥. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Nezálohujú sa ale vÅ¡etky nápojové obaly, len tie zakúpené od 1. januára 2022 a označené symbolom Z a dvoma šípkami, pri čiarovom kóde bude uvedený nápis „zálohované“. Zálohovanie sa bude týkaÅ¥ plastových a kovových obalov od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l. Po ich vrátení na odberné miesto za ne dostane zákazník naspäť 15 centov.   Proces zálohovania Zálohovanie bude možné vo vÅ¡etkých obchodoch, ktoré sa zapojili do zálohového systému uzavretím zmluvy so Správcom zálohového systému. Povinné odberné miesta budú vo vÅ¡etkých obchodoch, ktoré majú viac ako 300 metrov Å¡tvorcových, menÅ¡ie prevádzky sa zapájajú do systému dobrovoľne. Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbaÅ¥, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód. Zálohované obaly môžete vrátiÅ¥ na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to, kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Obchody budú odoberaÅ¥ tieto obaly cez zálohomaty a v menÅ¡ej predajni pomocou ručného skenera napr. pri pokladni. Občania sa môžu stretnúť aj s prechodných obdobím, kedy sa budú v obchodoch stretávaÅ¥ aj s nezálohovanými plastovými fľaÅ¡ami a plechovkami, ktoré potrvá do 30.6.2022.   Čo sa nevracia? Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent. Rovnako, sa nezálohujú plastové, ani kovové obaly od iných potravín, ktoré nie sú nápojmi, ako olej či ocot. Plastové fľaÅ¡e a plechovky, ktoré nie sú označené symbolom Z-Zálohované, sa nezálohujú. Je potrebné ich po použití vyhodiÅ¥ do žltej nádoby na triedený zber, tak ako doteraz.   Cieľ zálohovania Plastové a kovové nápojové obaly sú cennými materiálmi, ktoré sú 100% recyklovateľné a majú potenciál byÅ¥ opakovane využiteľné pri výrobe nových obalov, teda na ten istý účel.  Ministerstvo životného prostredia si dalo za cieľ do konca roka 2023 dosiahnuÅ¥ 80% a do konca roka 2025 až 90% návratnosÅ¥ zálohovaných fliaÅ¡ a plechoviek a zefektívniÅ¥ tak recyklovateľnosÅ¥. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek sa začalo 1.1.2022

Táto informácia bola publikovaná od 03. 01. 2022 do 10. 01. 2022

Ilustračné foto

Nezálohujú sa ale všetky nápojové obaly, len tie zakúpené od 1. januára 2022 a označené symbolom Z a dvoma šípkami, pri čiarovom kóde bude uvedený nápis „zálohované“. Zálohovanie sa bude týkať plastových a kovových obalov od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l. Po ich vrátení na odberné miesto za ne dostane zákazník naspäť 15 centov.

 

Proces zálohovania

Zálohovanie bude možné vo všetkých obchodoch, ktoré sa zapojili do zálohového systému uzavretím zmluvy so Správcom zálohového systému. Povinné odberné miesta budú vo všetkých obchodoch, ktoré majú viac ako 300 metrov štvorcových, menšie prevádzky sa zapájajú do systému dobrovoľne. Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód. Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to, kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Obchody budú odoberať tieto obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou ručného skenera napr. pri pokladni.

Občania sa môžu stretnúť aj s prechodných obdobím, kedy sa budú v obchodoch stretávať aj s nezálohovanými plastovými fľašami a plechovkami, ktoré potrvá do 30.6.2022.

 

Čo sa nevracia?

Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent. Rovnako, sa nezálohujú plastové, ani kovové obaly od iných potravín, ktoré nie sú nápojmi, ako olej či ocot. Plastové fľaše a plechovky, ktoré nie sú označené symbolom Z-Zálohované, sa nezálohujú. Je potrebné ich po použití vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber, tak ako doteraz.

 

Cieľ zálohovania

Plastové a kovové nápojové obaly sú cennými materiálmi, ktoré sú 100% recyklovateľné a majú potenciál byť opakovane využiteľné pri výrobe nových obalov, teda na ten istý účel.  Ministerstvo životného prostredia si dalo za cieľ do konca roka 2023 dosiahnuť 80% a do konca roka 2025 až 90% návratnosť zálohovaných fliaš a plechoviek a zefektívniť tak recyklovateľnosť.