DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok sa aj tento rok zapojilo do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ , ktorý prináša už Å¡tvrtý rok vianočné darčeky osamelým seniorom v domovoch dôchodcov či ľuďom bez domova. Dobrovoľníci z celého Slovenska napĺňajú Å¡katule od topánok rôznymi prekvapeniami pre seniorov. Odovzdanie balíčka je možné do 2. decembra, a to na zbernom mieste na Mestskom úrade Pezinok v pondelok a stredu od 7.30 do 16.00 a v kvetinárstve V4 na Viničianskej ceste 1. KontaktovaÅ¥ môžete Adriánu Záhradníkovú na čísle 0903 959 748 a Luciu Nagyovú 0910 157 842. Minulý rok sa vďaka tomuto projektu podarilo vyzbieraÅ¥ v naÅ¡om meste viac ako 1 000 darčekov. Tie putovali k seniorom v zariadeniach sociálnych služieb v Pezinku, ale aj v Modre, Báhoni, do troch útulkov pre ľudí v núdzi v Bratislave i k osamelým starčekov a starenkám v okolitých obciach. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok sa aj tento rok zapojilo do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ , ktorý prináša už Å¡tvrtý rok vianočné darčeky osamelým seniorom v domovoch dôchodcov či ľuďom bez domova. Dobrovoľníci z celého Slovenska napĺňajú Å¡katule od topánok rôznymi prekvapeniami pre seniorov. Odovzdanie balíčka je možné do 2. decembra, a to na zbernom mieste na Mestskom úrade Pezinok v pondelok a stredu od 7.30 do 16.00 a v kvetinárstve V4 na Viničianskej ceste 1. KontaktovaÅ¥ môžete Adriánu Záhradníkovú na čísle 0903 959 748 a Luciu Nagyovú 0910 157 842. Minulý rok sa vďaka tomuto projektu podarilo vyzbieraÅ¥ v naÅ¡om meste viac ako 1 000 darčekov. Tie putovali k seniorom v zariadeniach sociálnych služieb v Pezinku, ale aj v Modre, Báhoni, do troch útulkov pre ľudí v núdzi v Bratislave i k osamelým starčekov a starenkám v okolitých obciach. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Krabice od topánok môžete naplniť láskou

Krabice od topánok môžete naplniť láskouMesto Pezinok sa aj tento rok zapojilo do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ , ktorý prináša už štvrtý rok vianočné darčeky osamelým seniorom v domovoch dôchodcov či ľuďom bez domova. Dobrovoľníci z celého Slovenska napĺňajú škatule od topánok rôznymi prekvapeniami pre seniorov. Odovzdanie balíčka je možné do 2. decembra, a to na zbernom mieste na Mestskom úrade Pezinok v pondelok a stredu od 7.30 do 16.00 a v kvetinárstve V4 na Viničianskej ceste 1. Kontaktovať môžete Adriánu Záhradníkovú na čísle 0903 959 748 a Luciu Nagyovú 0910 157 842.

Minulý rok sa vďaka tomuto projektu podarilo vyzbierať v našom meste viac ako 1 000 darčekov. Tie putovali k seniorom v zariadeniach sociálnych služieb v Pezinku, ale aj v Modre, Báhoni, do troch útulkov pre ľudí v núdzi v Bratislave i k osamelým starčekov a starenkám v okolitých obciach.