DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Realizátorovi stavby kanalizácie spoločnosti Vodohospodárske stavby, a. s., sa podarilo predĺžiÅ¥ povolenie na výkopové práce do konca novembra. Dopravné obmedzenia na Myslenickej ulici potrvajú teda o mesiac dlhÅ¡ie do 30.novembra. Po tomto termíne budú pokračovaÅ¥ práce mimo cesty, kým budú na ne vhodné klimaticko-poveternostné podmienky. S Äalšími dopravnými obmedzeniami treba počítaÅ¥ od 19. novembra na približne 400 m úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Cesta bude zúžená do jedného pruhu pre obidva smery. Práce na kanalizácii v Grinave pokročili. Celá strana od križovatky LimbaÅ¡ská až po križovatku Grobská smerom na Bratislavu je hotová vrátane domových prípojok a Äaká na naliatie asfaltu. Začali sa tiež práce na zberači A-1 od križovatky Grobská, kde je vyhotovených asi 150m po križovatku s ulicou Å túrova smerom na Pezinok. „V týždni od 18. októbra plánujeme začaÅ¥ s asfaltovaním celého úseku cesty smerom na Bratislavu a taktiež úseku pri križovatke LimbaÅ¡ská. Následne budeme pracovaÅ¥ na úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Budú sa vykonávaÅ¥ práce na zberači A-1 hlavná trasa kanalizácie a kanalizačné prípojky,“ vysvetlil stavebný technik Ján MaÅ¥ovčík. VÅ¡etkých účastníkov cestnej premávky prosíme na týchto úsekoch o trpezlivosÅ¥ a zvýšenú opatrnosÅ¥, ako aj o sledovanie aktuálnej dopravnej situácie. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Realizátorovi stavby kanalizácie spoločnosti Vodohospodárske stavby, a. s., sa podarilo predĺžiÅ¥ povolenie na výkopové práce do konca novembra. Dopravné obmedzenia na Myslenickej ulici potrvajú teda o mesiac dlhÅ¡ie do 30.novembra. Po tomto termíne budú pokračovaÅ¥ práce mimo cesty, kým budú na ne vhodné klimaticko-poveternostné podmienky. S Äalšími dopravnými obmedzeniami treba počítaÅ¥ od 19. novembra na približne 400 m úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Cesta bude zúžená do jedného pruhu pre obidva smery. Práce na kanalizácii v Grinave pokročili. Celá strana od križovatky LimbaÅ¡ská až po križovatku Grobská smerom na Bratislavu je hotová vrátane domových prípojok a Äaká na naliatie asfaltu. Začali sa tiež práce na zberači A-1 od križovatky Grobská, kde je vyhotovených asi 150m po križovatku s ulicou Å túrova smerom na Pezinok. „V týždni od 18. októbra plánujeme začaÅ¥ s asfaltovaním celého úseku cesty smerom na Bratislavu a taktiež úseku pri križovatke LimbaÅ¡ská. Následne budeme pracovaÅ¥ na úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Budú sa vykonávaÅ¥ práce na zberači A-1 hlavná trasa kanalizácie a kanalizačné prípojky,“ vysvetlil stavebný technik Ján MaÅ¥ovčík. VÅ¡etkých účastníkov cestnej premávky prosíme na týchto úsekoch o trpezlivosÅ¥ a zvýšenú opatrnosÅ¥, ako aj o sledovanie aktuálnej dopravnej situácie. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Rozkopávky pre stavbu kanalizácie v Grinave potrvajú do konca novembra

Táto informácia bola publikovaná od 20. 10. 2021 do 30. 10. 2021

Rekonštrukcia kanalizácie v GrinaveRealizátorovi stavby kanalizácie spoločnosti Vodohospodárske stavby, a. s., sa podarilo predĺžiť povolenie na výkopové práce do konca novembra. Dopravné obmedzenia na Myslenickej ulici potrvajú teda o mesiac dlhšie do 30.novembra. Po tomto termíne budú pokračovať práce mimo cesty, kým budú na ne vhodné klimaticko-poveternostné podmienky.

S ďalšími dopravnými obmedzeniami treba počítať od 19. novembra na približne 400 m úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Cesta bude zúžená do jedného pruhu pre obidva smery.

Práce na kanalizácii v Grinave pokročili. Celá strana od križovatky Limbašská až po križovatku Grobská smerom na Bratislavu je hotová vrátane domových prípojok a čaká na naliatie asfaltu. Začali sa tiež práce na zberači A-1 od križovatky Grobská, kde je vyhotovených asi 150m po križovatku s ulicou Štúrova smerom na Pezinok.

„V týždni od 18. októbra plánujeme začať s asfaltovaním celého úseku cesty smerom na Bratislavu a taktiež úseku pri križovatke Limbašská. Následne budeme pracovať na úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Budú sa vykonávať práce na zberači A-1 hlavná trasa kanalizácie a kanalizačné prípojky,“ vysvetlil stavebný technik Ján Maťovčík.

Všetkých účastníkov cestnej premávky prosíme na týchto úsekoch o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť, ako aj o sledovanie aktuálnej dopravnej situácie.