DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Primátor mesta, Igor Hianik, rozdelil v 2.kole výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rezervy primátora celkovo 7 433 EUR. Podporených bolo 9 projektov:  6 v oblasti kultúry, 2 v sociálnej oblasti a 1 projekt v oblasti Å¡portu. V rezerve primátora ostali finančné prostriedky pre sociálnu oblasÅ¥, ostatné fondy boli vyčerpané. Tešíme sa, že môžeme takýmto spôsobom podporovaÅ¥ a pomáhaÅ¥ organizáciám v naÅ¡om meste. Príloha: Zoznam podporených projektov z rezervy primátora       .     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Primátor mesta, Igor Hianik, rozdelil v 2.kole výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rezervy primátora celkovo 7 433 EUR. Podporených bolo 9 projektov:  6 v oblasti kultúry, 2 v sociálnej oblasti a 1 projekt v oblasti Å¡portu. V rezerve primátora ostali finančné prostriedky pre sociálnu oblasÅ¥, ostatné fondy boli vyčerpané. Tešíme sa, že môžeme takýmto spôsobom podporovaÅ¥ a pomáhaÅ¥ organizáciám v naÅ¡om meste. Príloha: Zoznam podporených projektov z rezervy primátora       .     ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Kto získal dotácie z rezervy primátora?

Táto informácia bola publikovaná od 20. 09. 2021 do 26. 09. 2021

Ilustračné foto

Primátor mesta, Igor Hianik, rozdelil v 2.kole výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rezervy primátora celkovo 7 433 EUR.

Podporených bolo 9 projektov:  6 v oblasti kultúry, 2 v sociálnej oblasti a 1 projekt v oblasti športu. V rezerve primátora ostali finančné prostriedky pre sociálnu oblasť, ostatné fondy boli vyčerpané. Tešíme sa, že môžeme takýmto spôsobom podporovať a pomáhať organizáciám v našom meste.


Príloha:

 

 

 

.