DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V piatok 23. júla 2021 v poobedných hodinách sme dostali mail od dodávateľa strojového zametania ulíc Mareka Kňazeho. Vysvetľuje nám v Åˆom, že  nestihne realizovaÅ¥ strojové zametanie ulíc od pondelka pre servisné problémy, ktoré sa pravdepodobne nepodarí odstrániÅ¥ do nedele 25.júla 2021. „Dôvodom posunutia je meÅ¡kanie servisných prác na komunálnom stroji pre omyl dodávky servisného materiálu dodávateľa. Za vzniknuté omeÅ¡kanie, ktoré nebolo spôsobené naÅ¡ou stranou, sa aj tak vopred ospravedlňujem,“  vysvetlil dodávateľ strojového čistenia ulíc mesta Pezinok Marek Kňaze. Z tohto dôvodu sme nútení strojové zametanie ulíc síce nechaÅ¥ v pôvodnom termíne, ale s posunom jedného dňa. Strojové zametanie sa začne v utorok 27. júla 2021 a potrvá do soboty 31. júla 2021, pričom ulice, ktoré boli uvedené v pláne na pondelok sa presunú na sobotu. Ospravedlňujeme sa za komplikácie. Zametanie bude prebiehaÅ¥ podľa nasledujúceho harmonogramu:   V utorok 27.7.2021 v Äase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách: Silvánová MuÅ¡kátová Hroznová F. P. DrobiÅ¡eva kpt. JaroÅ¡a Nálepkova Å vermova MarkuÅ¡ova gen. Svobodu gen. Pekníka Trnavská Å enkvická cesta Å afárikova Jilemnického Jiráskova Gogoľova Rázusova Zámocká Na bielenisku Cajlanská Dr. Bokesa Bottova Banícka Dr. Å tohla Záhumenice   V stredu 28.7.2021 v Äase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách: Za hradbami 1. mája Obrancov mieru Bystrická Majakovského Gorkého Hrnčiarska Å t. Polkorába Kuzmányho Zigmundíkova Kukučínova Malokarpatská Bernolákova Vajanského Hviezdoslavova Fraňa Kráľa Mierová PuÅ¡kinova Tolstého Saulaková SNP Komenského Fándlyho Nerudova   Vo Å¡tvrtok 29.7.2021 v Äase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách: Za koníčkom Jesenského Moyzesova Tehelná Za dráhou Drevárska Okružná Obchodná Za panskou záhradou Nezábudková Ružová Púpavová Cintorínska Hurbanova Družstevná Å túrova Hečkova D. Virgoviča Matúškova Jána Raka OreÅ¡ie Podkarpatská Vinice Myslenická Grobská cesta Železničná Nová Rozálka Suvorovova Å teberlova Zumberská Kutuzovova   V piatok 30.7.2021 v Äase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách:: Panský chodník Krížna Pod kalváriou Fajgalská cesta Kamenice Vincúrska Podhorská Leitne Slnečné údolie   V sobotu 31.7.2021 v Äase od 6.00 do dokončenia prác v týchto lokalitách: L. Novomeského Svätoplukova Holubyho Radničné námestie Kollárova M. R. Å tefánika Potočná Farská Mladoboleslavská Záhradná Meisslova Å ancová Mýtna Slnečná DobÅ¡inského Sládkovičova Sama Chalupku Pod lipou Lesnícka   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V piatok 23. júla 2021 v poobedných hodinách sme dostali mail od dodávateľa strojového zametania ulíc Mareka Kňazeho. Vysvetľuje nám v Åˆom, že  nestihne realizovaÅ¥ strojové zametanie ulíc od pondelka pre servisné problémy, ktoré sa pravdepodobne nepodarí odstrániÅ¥ do nedele 25.júla 2021. „Dôvodom posunutia je meÅ¡kanie servisných prác na komunálnom stroji pre omyl dodávky servisného materiálu dodávateľa. Za vzniknuté omeÅ¡kanie, ktoré nebolo spôsobené naÅ¡ou stranou, sa aj tak vopred ospravedlňujem,“  vysvetlil dodávateľ strojového čistenia ulíc mesta Pezinok Marek Kňaze. Z tohto dôvodu sme nútení strojové zametanie ulíc síce nechaÅ¥ v pôvodnom termíne, ale s posunom jedného dňa. Strojové zametanie sa začne v utorok 27. júla 2021 a potrvá do soboty 31. júla 2021, pričom ulice, ktoré boli uvedené v pláne na pondelok sa presunú na sobotu. Ospravedlňujeme sa za komplikácie. Zametanie bude prebiehaÅ¥ podľa nasledujúceho harmonogramu:   V utorok 27.7.2021 v Äase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách: Silvánová MuÅ¡kátová Hroznová F. P. DrobiÅ¡eva kpt. JaroÅ¡a Nálepkova Å vermova MarkuÅ¡ova gen. Svobodu gen. Pekníka Trnavská Å enkvická cesta Å afárikova Jilemnického Jiráskova Gogoľova Rázusova Zámocká Na bielenisku Cajlanská Dr. Bokesa Bottova Banícka Dr. Å tohla Záhumenice   V stredu 28.7.2021 v Äase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách: Za hradbami 1. mája Obrancov mieru Bystrická Majakovského Gorkého Hrnčiarska Å t. Polkorába Kuzmányho Zigmundíkova Kukučínova Malokarpatská Bernolákova Vajanského Hviezdoslavova Fraňa Kráľa Mierová PuÅ¡kinova Tolstého Saulaková SNP Komenského Fándlyho Nerudova   Vo Å¡tvrtok 29.7.2021 v Äase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách: Za koníčkom Jesenského Moyzesova Tehelná Za dráhou Drevárska Okružná Obchodná Za panskou záhradou Nezábudková Ružová Púpavová Cintorínska Hurbanova Družstevná Å túrova Hečkova D. Virgoviča Matúškova Jána Raka OreÅ¡ie Podkarpatská Vinice Myslenická Grobská cesta Železničná Nová Rozálka Suvorovova Å teberlova Zumberská Kutuzovova   V piatok 30.7.2021 v Äase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách:: Panský chodník Krížna Pod kalváriou Fajgalská cesta Kamenice Vincúrska Podhorská Leitne Slnečné údolie   V sobotu 31.7.2021 v Äase od 6.00 do dokončenia prác v týchto lokalitách: L. Novomeského Svätoplukova Holubyho Radničné námestie Kollárova M. R. Å tefánika Potočná Farská Mladoboleslavská Záhradná Meisslova Å ancová Mýtna Slnečná DobÅ¡inského Sládkovičova Sama Chalupku Pod lipou Lesnícka   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Strojové zametanie ulíc sa o deň posunie, dodávateľ hlási technické problémy

Táto informácia bola publikovaná od 23. 07. 2021 do 30. 07. 2021

Budúci týždeň sa začne strojové zametanie mesta V piatok 23. júla 2021 v poobedných hodinách sme dostali mail od dodávateľa strojového zametania ulíc Mareka Kňazeho. Vysvetľuje nám v ňom, že  nestihne realizovať strojové zametanie ulíc od pondelka pre servisné problémy, ktoré sa pravdepodobne nepodarí odstrániť do nedele 25.júla 2021.

„Dôvodom posunutia je meškanie servisných prác na komunálnom stroji pre omyl dodávky servisného materiálu dodávateľa. Za vzniknuté omeškanie, ktoré nebolo spôsobené našou stranou, sa aj tak vopred ospravedlňujem,“  vysvetlil dodávateľ strojového čistenia ulíc mesta Pezinok Marek Kňaze.

Z tohto dôvodu sme nútení strojové zametanie ulíc síce nechať v pôvodnom termíne, ale s posunom jedného dňa. Strojové zametanie sa začne v utorok 27. júla 2021 a potrvá do soboty 31. júla 2021, pričom ulice, ktoré boli uvedené v pláne na pondelok sa presunú na sobotu. Ospravedlňujeme sa za komplikácie. Zametanie bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:
 

V utorok 27.7.2021 v čase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách:

 • Silvánová
 • Muškátová
 • Hroznová
 • F. P. Drobiševa
 • kpt. Jaroša
 • Nálepkova
 • Švermova
 • Markušova
 • gen. Svobodu
 • gen. Pekníka
 • Trnavská
 • Šenkvická cesta
 • Šafárikova
 • Jilemnického
 • Jiráskova
 • Gogoľova
 • Rázusova
 • Zámocká
 • Na bielenisku
 • Cajlanská
 • Dr. Bokesa
 • Bottova
 • Banícka
 • Dr. Štohla
 • Záhumenice

   


V stredu 28.7.2021 v čase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách:

 • Za hradbami
 • 1. mája
 • Obrancov mieru
 • Bystrická
 • Majakovského
 • Gorkého
 • Hrnčiarska
 • Št. Polkorába
 • Kuzmányho
 • Zigmundíkova
 • Kukučínova
 • Malokarpatská
 • Bernolákova
 • Vajanského
 • Hviezdoslavova
 • Fraňa Kráľa
 • Mierová
 • Puškinova
 • Tolstého
 • Saulaková
 • SNP
 • Komenského
 • Fándlyho
 • Nerudova

 

Vo štvrtok 29.7.2021 v čase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách:

 • Za koníčkom
 • Jesenského
 • Moyzesova
 • Tehelná
 • Za dráhou
 • Drevárska
 • Okružná
 • Obchodná
 • Za panskou záhradou
 • Nezábudková
 • Ružová
 • Púpavová
 • Cintorínska
 • Hurbanova
 • Družstevná
 • Štúrova
 • Hečkova
 • D. Virgoviča
 • Matúškova
 • Jána Raka
 • Orešie
 • Podkarpatská
 • Vinice
 • Myslenická
 • Grobská cesta
 • Železničná
 • Nová
 • Rozálka
 • Suvorovova
 • Šteberlova
 • Zumberská
 • Kutuzovova

 

V piatok 30.7.2021 v čase od 6.00 do 22.00 h v týchto lokalitách::

 • Panský chodník
 • Krížna
 • Pod kalváriou
 • Fajgalská cesta
 • Kamenice
 • Vincúrska
 • Podhorská
 • Leitne
 • Slnečné údolie

 

V sobotu 31.7.2021 v čase od 6.00 do dokončenia prác v týchto lokalitách:

 • L. Novomeského
 • Svätoplukova
 • Holubyho
 • Radničné námestie
 • Kollárova
 • M. R. Štefánika
 • Potočná
 • Farská
 • Mladoboleslavská
 • Záhradná
 • Meisslova
 • Šancová
 • Mýtna
 • Slnečná
 • Dobšinského
 • Sládkovičova
 • Sama Chalupku
 • Pod lipou
 • Lesnícka