DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pandémia koronavírusu zasiahla aj do organizácie tradičných oberačkových slávností v meste Pezinok. Z dôvodu epidemiologickej situácie a platných preventívnych opatrení v prípade usporadúvania hromadných podujatí sa Vinobranie Pezinok tento rok konaÅ¥ nebude. Obľúbené Vinobranie Pezinok patrí k stáročnej vinárskej tradícii, ktorá je predovÅ¡etkým oslavou úrody a práce vinárov a vinohradníkov. Každoročne prináša pestrú ponuku gastronomických Å¡pecialít, ochutnávku miestnych vín a bohatý kultúrny program v uliciach nášho mesta. Organizáciu Vinobrania Pezinok 2021, ktoré mesto plánovalo uskutočniÅ¥  17. až  19. septembra, ovplyvnila pandémia koronavírusu a preventívne opatrenia nariadené  na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a zachovanie bezpečnosti   návÅ¡tevníkov, predajcov, umelcov aj organizátorov, sa mesto Pezinok rozhodlo Vinobranie Pezinok 2021 zruÅ¡iÅ¥. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vinobranie Pezinok 2022. Jeho termín zverejníme v dostatočnom predstihu.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pandémia koronavírusu zasiahla aj do organizácie tradičných oberačkových slávností v meste Pezinok. Z dôvodu epidemiologickej situácie a platných preventívnych opatrení v prípade usporadúvania hromadných podujatí sa Vinobranie Pezinok tento rok konaÅ¥ nebude. Obľúbené Vinobranie Pezinok patrí k stáročnej vinárskej tradícii, ktorá je predovÅ¡etkým oslavou úrody a práce vinárov a vinohradníkov. Každoročne prináša pestrú ponuku gastronomických Å¡pecialít, ochutnávku miestnych vín a bohatý kultúrny program v uliciach nášho mesta. Organizáciu Vinobrania Pezinok 2021, ktoré mesto plánovalo uskutočniÅ¥  17. až  19. septembra, ovplyvnila pandémia koronavírusu a preventívne opatrenia nariadené  na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a zachovanie bezpečnosti   návÅ¡tevníkov, predajcov, umelcov aj organizátorov, sa mesto Pezinok rozhodlo Vinobranie Pezinok 2021 zruÅ¡iÅ¥. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vinobranie Pezinok 2022. Jeho termín zverejníme v dostatočnom predstihu.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Vinobranie sa nebude v Pezinku konať ani tento rok

Táto informácia bola publikovaná od 19. 07. 2021 do 31. 07. 2021

Vinobranie Pezinok

Pandémia koronavírusu zasiahla aj do organizácie tradičných oberačkových slávností v meste Pezinok. Z dôvodu epidemiologickej situácie a platných preventívnych opatrení v prípade usporadúvania hromadných podujatí sa Vinobranie Pezinok tento rok konať nebude.

Obľúbené Vinobranie Pezinok patrí k stáročnej vinárskej tradícii, ktorá je predovšetkým oslavou úrody a práce vinárov a vinohradníkov. Každoročne prináša pestrú ponuku gastronomických špecialít, ochutnávku miestnych vín a bohatý kultúrny program v uliciach nášho mesta.

Organizáciu Vinobrania Pezinok 2021, ktoré mesto plánovalo uskutočniť  17. až  19. septembra, ovplyvnila pandémia koronavírusu a preventívne opatrenia nariadené  na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a zachovanie bezpečnosti   návštevníkov, predajcov, umelcov aj organizátorov, sa mesto Pezinok rozhodlo Vinobranie Pezinok 2021 zrušiť.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vinobranie Pezinok 2022. Jeho termín zverejníme v dostatočnom predstihu.