DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mestské informačné centrum má nové otváracie hodiny Mestské informačné centrum, ktoré sídli v centre mesta v historickej budove Starej radnice, má od 17. júna nové otváracie hodiny. Pondelok: zatvorené Utorok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Streda: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Å tvrtok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Piatok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Sobota: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Nedeľa: zatvorené   Mestské informačné centrum je členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Ponúka: poskytovanie turistických informácií o meste Pezinok a Regióne Malých Karpát informácie o meste Pezinok a o regióne z oblasti histórie (historické pamiatky),  o prírodných atraktivitách (náučné chodníky) a  cyklotrasách poskytovanie informácií o možnosti trávenia voľného času v meste sprostredkovanie sprievodcovských služieb (historické pamiatky, náučné chodníky), návÅ¡tevy múzeí, galérií poskytovanie informácií  o kultúrnych podujatiach, múzeách, galériách, kultúrnych a Å¡portových podujatiach aj v okolí poskytovanie regionálnej tlače poskytovanie bezplatných propagačných materiálov, orientačných máp a  publikácií o meste Pezinok a Malokarpatskom regióne predaj propagačných materiálov, publikácií, turistických sprievodcov, regionálnych produktov a suvenírov; kopírovacie služby   Tel.: +421 33 6901 120, email: infocentrum@pezinok.sk       ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mestské informačné centrum má nové otváracie hodiny Mestské informačné centrum, ktoré sídli v centre mesta v historickej budove Starej radnice, má od 17. júna nové otváracie hodiny. Pondelok: zatvorené Utorok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Streda: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Å tvrtok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Piatok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Sobota: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h Nedeľa: zatvorené   Mestské informačné centrum je členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Ponúka: poskytovanie turistických informácií o meste Pezinok a Regióne Malých Karpát informácie o meste Pezinok a o regióne z oblasti histórie (historické pamiatky),  o prírodných atraktivitách (náučné chodníky) a  cyklotrasách poskytovanie informácií o možnosti trávenia voľného času v meste sprostredkovanie sprievodcovských služieb (historické pamiatky, náučné chodníky), návÅ¡tevy múzeí, galérií poskytovanie informácií  o kultúrnych podujatiach, múzeách, galériách, kultúrnych a Å¡portových podujatiach aj v okolí poskytovanie regionálnej tlače poskytovanie bezplatných propagačných materiálov, orientačných máp a  publikácií o meste Pezinok a Malokarpatskom regióne predaj propagačných materiálov, publikácií, turistických sprievodcov, regionálnych produktov a suvenírov; kopírovacie služby   Tel.: +421 33 6901 120, email: infocentrum@pezinok.sk       ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Mestské informačné centrum má nové otváracie hodiny

Táto informácia bola publikovaná od 16. 06. 2021 do 30. 06. 2021

MICMestské informačné centrum má nové otváracie hodiny

Mestské informačné centrum, ktoré sídli v centre mesta v historickej budove Starej radnice, má od 17. júna nové otváracie hodiny.

Pondelok: zatvorené
Utorok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Streda: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Štvrtok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Piatok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Sobota: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Nedeľa: zatvorené
 

Mestské informačné centrum je členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Ponúka:

  • poskytovanie turistických informácií o meste Pezinok a Regióne Malých Karpát
  • informácie o meste Pezinok a o regióne z oblasti histórie (historické pamiatky),  o prírodných atraktivitách (náučné chodníky) a  cyklotrasách
  • poskytovanie informácií o možnosti trávenia voľného času v meste
  • sprostredkovanie sprievodcovských služieb (historické pamiatky, náučné chodníky), návštevy múzeí, galérií
  • poskytovanie informácií  o kultúrnych podujatiach, múzeách, galériách, kultúrnych a športových podujatiach aj v okolí
  • poskytovanie regionálnej tlače
  • poskytovanie bezplatných propagačných materiálov, orientačných máp a  publikácií o meste Pezinok a Malokarpatskom regióne
  • predaj propagačných materiálov, publikácií, turistických sprievodcov, regionálnych produktov a suvenírov;
  • kopírovacie služby

 

Tel.: +421 33 6901 120, email: infocentrum@pezinok.sk