Situácia s premnoženými diviakmi je neúnosná. V meste zasadne krízový štáb

Táto informácia bola publikovaná od 13. 05. 2021 do 13. 05. 2021

Situácia s premnoženou diviačou zverou, ktorá sa stále častejšie pohybuje v obytných zónach, naďalej eskaluje. K riešeniu dnes o 17.00 h zasadne krízový štáb mesta za prítomnosti zástupcov Mestskej polície Pezinok, Okresného riaditeľstva PZ Pezinok, Okresného úradu Pezinok a poľovníckych združení.  

Premnoženie diviakov, ale i prikrmovanie, ktoré spôsobuje stratu prirodzenej plachosti, spôsobilo, že sa divá zver pohybuje vo viacerých častiach mesta čoraz častejšie. Ide o dlhodobý problém, ktorý prerástol do situácie ohrozujúcej životy a zdravie občanov. V záujme bezpečnosti mesto zvažuje radikálne riešenia v podobe mimoriadneho odstrelu.

O prijatých záveroch krízového štábu vás budeme včas informovať. V lokalitách, v ktorých sa divá zver pohybuje, prosíme obyvateľov o zvýšenú opatrnosť a venčenie psov na vôdzke.