Vo štvrtok 8. apríla pokračuje online rokovanie mestského zastupiteľstva

Táto informácia bola publikovaná od 07. 04. 2021 do 08. 04. 2021

Vo štvrtok 8. apríla o 13.00 h bude pokračovať online rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktoré bolo 25. marca prerušené.

Program:

  • Návrh VZN o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok
  • Podmienky OVS na prenájom záhradky v lokalite Drevárska
  • Zásady parkovania - centrálna zóna
  • Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu oblasť na rok 2021
  • Informácia o plnení rozpočtu za január a február 2021
  • Harmonogram na zvýšenie efektivity výberu daní (naplnenie uznesení MsZ č.1- 158/2020 a č. 1-159/2020)
  • Interpelácie
  • Informácie primátora
  • Rôzne


Materiály k jednotlivým bodom programu sú zverejnené na webovej stránke mesta. Celé zasadnutie môžete sledovať prostredníctvom YouTube kanálu TV Pezinok.