Ohraničená zóna parkovania na Záhradnej ulici č. 1, 3, 5, 7 a 9

Táto informácia bola publikovaná od 29. 03. 2021 do 02. 04. 2021

Mesto Pezinok oznamuje držiteľom rezidentských kariet na Záhradnej ulici č. 1-9, ktorým skončila platnosť kariet k 31. 12. 2020,  že ich platnosť sa predlžuje do 31.05.2021.
 
Uvedené platí pre obyvateľov, ktorým ostávajú mestom požadované údaje nezmenené (napr. vlastníctvo bytu a evidenčné čísla vozidiel).
Noví obyvatelia a držitelia rezidentských kariet, u ktorých došlo k zmene vlastníctva alebo evidenčného čísla vozidla, si musia podať nové písomné žiadosti.

Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy