Od 25. marca platia v súvislosti so zákazom vychádzania zmeny

Táto informácia bola publikovaná od 25. 03. 2021 do 31. 03. 2021

Na základe rozhodnutia vlády SR je od 25. marca pobyt v prírode a individuálny šport možný iba do 20.00 h. Obmedzenie nastalo aj pri zahraničnej rekreácii.

PRÍRODA

 • Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu bude naďalej možný len v rámci okresu.
 • Zmenou je, že výnimka zo zákazu vychádzania na pobyt v prírode bude časovo limitovaná od 5:00 do 20:00.
 • V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sú všetky košické okresy brané ako jeden okres.
 • V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test.
 • V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní.
 • Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú:
  • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
  • osoby po zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
  • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
  • deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov,
  • ŤZP osoby na vozíčku,
  • osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutí
  • osoby so závažnou poruchou autistického spektra.DOVOLENKY V ZAHRANIČÍ

 • Vláda zrušila pri vycestovaní na zahraničnú rekreáciu „okno“ v čase od 1:00 do 5:00, ktoré bolo doteraz v uznesení vlády.
 • Cieľom je, aby ľudia nemali falošnú motiváciu vycestovať na dovolenku do zahraničia práve v tomto čase.
 • Zákaz bude teda platiť celý deň.


Uznesenie vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25843/1

Zdroj: FB Ministerstva vnútra SR