Spravte klik pre lepšiu budúcnosť a sčítajte sa do 31. marca

Táto informácia bola publikovaná od 17. 03. 2021 do 24. 03. 2021

K 16. marcu bolo v Pezinku sčítaných 18 211 ľudí, čo  predstavuje viac ako 71 % obyvateľov Pezinka. Na celom území Slovenska sa doteraz sčítalo takmer 67 % obyvateľov, čo je viac ako 3,7 milióna sčítaných. Najviac ich má Žilinský a Trenčiansky kraj.

Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára cez mobilnú aplikáciu alebo na stránke www.scitanie.sk do 31. marca 2021.Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a  obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Pomôžte svojim rodičom a známym, ktorí nevedia ako na to.
Pokiaľ sa obyvateľ nesčíta, môže mu byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Asistované sčítanie
Asistované sčítanie je určené pre obyvateľov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať. Takýto obyvatelia majú 2 možnosti - buď obyvateľ navštívi kontaktné miesta zriadené mestom alebo môže mesto telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
Asistované sčítanie sa podľa novely zákona začne  niekedy v čase od  1. apríla do 31. októbra 2021. Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V Pezinku budeme mať zriadené 3 kontaktné miesta. Dve budú na v budove Mestského úradu na Radničnom námestí 7 a jedno v Starej radnici.

Prečo sa sčítať?
Výsledky zo sčítania majú nezastupiteľnú úlohu pri analýze populačných štruktúr, pri analýze reprodukčného správania aj vzdelanostnej štruktúry. Poskytujú tiež informácie o domácnostiach.  Obciam môžu slúžiť výsledky sčítania ako podklad pre územné plánovanie, riešenia systému dopravy, budovania parkovísk, pri riešení situácie v odpadovom hospodárstve aj pri čerpaní eurofondov.