Pezinok otvorí MŠ a 1. stupeň ZŠ pre rodičov detí s nevyhnutným výkonom práce

Táto informácia bola publikovaná od 05. 03. 2021 do 15. 03. 2021

Mesto Pezinok otvorí od 8. do 21. marca materské a 1. stupeň základných škôl prednostne pre deti, ktorých obaja rodičia nepracujú formou homeoffice  alebo pre rodičov samoživiteľov. Rovnako sa prvý stupeň základných škôl otvára aj pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Pre ostatné deti bude aj naďalej prebiehať výučba dištančnou formou.

„Otvárame všetky základné a materské školy. To znamená, že už nerobíme žiadnu zbernú školu a škôlku. Pôjdeme v režime, že každá škola a škôlka bude otvorená. Uvidíme podľa dopytu rodičov, koľko tried sa v jednotlivých zariadeniach otvorí,“ vysvetlila zástupkyňa primátora Mária Wagingerová.  

Pri nástupe do školy musia rodičia predložiť Čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasujú, že  nejavia známky akútneho ochorenia, nemajú možnosť pracovať z domu, ako aj že majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.

Príloha: