DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Z viacerých oblastí Slovenska sa ozývajú seniori, ktorých telefonicky kontaktovali  či navÅ¡tívili podvodníci vydávajúci sa za mobilných asistentov sčítania.  Pod zámienkou pomoci seniorom so sčítaním sa chceli dostaÅ¥ do ich príbytkov. Asistované sčítanie sa podľa novely zákona začne  v čase od  1. apríla do 31. októbra 2021 . Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Å tatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto termíne budú mobilní asistenti chodiÅ¥ k seniorom len ak o asistované sčítanie sami dopredu telefonicky požiadajú. PreukázaÅ¥ sa tiež musia aj prísluÅ¡nými preukazmi. „Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzÅ¥ahu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 a akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za asistenta sčítania v čase od 15. 2. do 31. 3. 2021 nevpustili do svojich príbytkov. Do 31. 3. naozaj nie je dôvod, aby ktokoľvek cudzí navÅ¡tívil kvôli sčítaniu obyvateľa doma,“ vysvetlila hovorkyňa sčítania Jasmína Stauder spolu so Združením miest a obcí Slovenska. Od 15. februára do 31. marca  sa uskutočňuje elektronické samosčítanie v rámci rodiny a príbuzenských vzÅ¥ahov.   Zdroj: Å tatistický úrad         ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Z viacerých oblastí Slovenska sa ozývajú seniori, ktorých telefonicky kontaktovali  či navÅ¡tívili podvodníci vydávajúci sa za mobilných asistentov sčítania.  Pod zámienkou pomoci seniorom so sčítaním sa chceli dostaÅ¥ do ich príbytkov. Asistované sčítanie sa podľa novely zákona začne  v čase od  1. apríla do 31. októbra 2021 . Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Å tatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto termíne budú mobilní asistenti chodiÅ¥ k seniorom len ak o asistované sčítanie sami dopredu telefonicky požiadajú. PreukázaÅ¥ sa tiež musia aj prísluÅ¡nými preukazmi. „Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzÅ¥ahu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 a akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za asistenta sčítania v čase od 15. 2. do 31. 3. 2021 nevpustili do svojich príbytkov. Do 31. 3. naozaj nie je dôvod, aby ktokoľvek cudzí navÅ¡tívil kvôli sčítaniu obyvateľa doma,“ vysvetlila hovorkyňa sčítania Jasmína Stauder spolu so Združením miest a obcí Slovenska. Od 15. februára do 31. marca  sa uskutočňuje elektronické samosčítanie v rámci rodiny a príbuzenských vzÅ¥ahov.   Zdroj: Å tatistický úrad         ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Štatistický úrad upozorňuje na sčítacích podvodníkov

Táto informácia bola publikovaná od 25. 02. 2021 do 14. 03. 2021

Štatistický úrad upozorňuje na sčítacích podvodníkov Z viacerých oblastí Slovenska sa ozývajú seniori, ktorých telefonicky kontaktovali  či navštívili podvodníci vydávajúci sa za mobilných asistentov sčítania.  Pod zámienkou pomoci seniorom so sčítaním sa chceli dostať do ich príbytkov. Asistované sčítanie sa podľa novely zákona začne  v čase od  1. apríla do 31. októbra 2021 . Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

V tomto termíne budú mobilní asistenti chodiť k seniorom len ak o asistované sčítanie sami dopredu telefonicky požiadajú. Preukázať sa tiež musia aj príslušnými preukazmi.

„Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzťahu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 a akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za asistenta sčítania v čase od 15. 2. do 31. 3. 2021 nevpustili do svojich príbytkov. Do 31. 3. naozaj nie je dôvod, aby ktokoľvek cudzí navštívil kvôli sčítaniu obyvateľa doma,“ vysvetlila hovorkyňa sčítania Jasmína Stauder spolu so Združením miest a obcí Slovenska.
Od 15. februára do 31. marca  sa uskutočňuje elektronické samosčítanie v rámci rodiny a príbuzenských vzťahov.  


Zdroj: Štatistický úrad