DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V sobotu 20. februára sa v Pezinku opäť konalo skríningové testovanie. Celkovo sa priÅ¡lo daÅ¥ otestovaÅ¥ počas víkendu 8756 ľudí, z ktorých bolo 67 pozitívnych na vírus COVID-19. Å tatistika obsahuje výsledky zo siedmich odberných miest zriadených mestom a výsledky z mobilného odberového miesta na Bratislavskej ulici,  ktoré bolo záujemcom o testovanie k dispozícii aj počas víkendu. Mesto Pezinok otestovalo  vo svojich odberných miestach 7 214 ľudí, z ktorých bolo 56 pozitívnych na vírus COVID-19, čo predstavuje 0,770 %. Na Bratislavskú ulici sa počas víkendu priÅ¡lo otestovaÅ¥  1 542 ľudí, pričom 11 z nich bolo pozitívnych (0,713%).   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V sobotu 20. februára sa v Pezinku opäť konalo skríningové testovanie. Celkovo sa priÅ¡lo daÅ¥ otestovaÅ¥ počas víkendu 8756 ľudí, z ktorých bolo 67 pozitívnych na vírus COVID-19. Å tatistika obsahuje výsledky zo siedmich odberných miest zriadených mestom a výsledky z mobilného odberového miesta na Bratislavskej ulici,  ktoré bolo záujemcom o testovanie k dispozícii aj počas víkendu. Mesto Pezinok otestovalo  vo svojich odberných miestach 7 214 ľudí, z ktorých bolo 56 pozitívnych na vírus COVID-19, čo predstavuje 0,770 %. Na Bratislavskú ulici sa počas víkendu priÅ¡lo otestovaÅ¥  1 542 ľudí, pričom 11 z nich bolo pozitívnych (0,713%).   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Piate skríningové testovanie

Táto informácia bola publikovaná od 22. 02. 2021 do 26. 02. 2021

Ilustračné fotoV sobotu 20. februára sa v Pezinku opäť konalo skríningové testovanie. Celkovo sa prišlo dať otestovať počas víkendu 8756 ľudí, z ktorých bolo 67 pozitívnych na vírus COVID-19.

Štatistika obsahuje výsledky zo siedmich odberných miest zriadených mestom a výsledky z mobilného odberového miesta na Bratislavskej ulici,  ktoré bolo záujemcom o testovanie k dispozícii aj počas víkendu.

Mesto Pezinok otestovalo  vo svojich odberných miestach 7 214 ľudí, z ktorých bolo 56 pozitívnych na vírus COVID-19, čo predstavuje 0,770 %. Na Bratislavskú ulici sa počas víkendu prišlo otestovať  1 542 ľudí, pričom 11 z nich bolo pozitívnych (0,713%).