Dotazník ohľadom cestovania detí do základných škôl

Cieľom tohto dotazníka je získanie základných informácií ohľadom cestovania detí do základných škôl.
Získané dáta sa využijú na mapovanie nebezpečných miest a problémov, ktoré bránia pešiemu pohybu detí do škôl. Hlavným cieľom je zistiť základný prehľad o situácii v Pezinku hlavne z pohľadu rodiča. Dané údaje sa po vyhodnotení preklopia aj do rozpočtu mesta.

Dotazník obsahuje 13 rýchlych otázok, kde len zaškrtávate odpoveď a jednu, kde môžete napísať voľný text.
Jeho vyplnenie je rýchle a zaberie Vám max. 5 minút. Dotazník je anonymný a nezbiera e-mailové kontakty.
Ak máte viac ako jedno dieťa a základné údaje sa líšia, prosím vyplňte dotazník pre každé dieťa zvlášť.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš čas.
Zároveň Vás chceme poprosiť o šírenie tohto dotazníka, aby sme získali čo najviac relevantných dát.


Spracovatelia dotazníka:

  • Mária Wagingerová (viceprimátor)
  • Nikola Winková (architekt-urbanista)
  • Igor Hianik (primátor mesta Pezinok)

 

 

Ak sa Vám dotazník správne nezobrazuje, môžete ho vyplniť na tomto odkaze: https://goo.gl/forms/1pHszG1Obw5RmjVj1