DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Rodák z bulharskej Sofie Emil Venkov (1937 – 2017) Å¡tudoval v rokoch 1960 – 1966 na Vysokej Å¡kole výtvarných umení v Bratislave na oddelení reliéfneho a monumentálneho sochárstva u prof. Rudolfa PribiÅ¡a. Začiatkom 90. rokov sa jeho domovom stalo naÅ¡e mesto. Venoval sa komornej plastike i monumentálnej tvorbe. Jeho diela z bronzu, kovu, kameňa či epoxidu vlastnia galérie a súkromní zberatelia doma i v zahraničí. Mnohé Venkovove realizácie sú dodnes súčasÅ¥ou verejných priestorov. Jedno z umelcových diel – „Túžbu“ nájdeme aj v Pezinku, na ulici 1. mája.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Rodák z bulharskej Sofie Emil Venkov (1937 – 2017) Å¡tudoval v rokoch 1960 – 1966 na Vysokej Å¡kole výtvarných umení v Bratislave na oddelení reliéfneho a monumentálneho sochárstva u prof. Rudolfa PribiÅ¡a. Začiatkom 90. rokov sa jeho domovom stalo naÅ¡e mesto. Venoval sa komornej plastike i monumentálnej tvorbe. Jeho diela z bronzu, kovu, kameňa či epoxidu vlastnia galérie a súkromní zberatelia doma i v zahraničí. Mnohé Venkovove realizácie sú dodnes súčasÅ¥ou verejných priestorov. Jedno z umelcových diel – „Túžbu“ nájdeme aj v Pezinku, na ulici 1. mája.   ) Mesto Pezinok | Výstavy
 

Emil Venkov – Výber z tvorby

Plagát podujatia

Rodák z bulharskej Sofie Emil Venkov (1937 – 2017) študoval v rokoch 1960 – 1966 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení reliéfneho a monumentálneho sochárstva u prof. Rudolfa Pribiša. Začiatkom 90. rokov sa jeho domovom stalo naše mesto. Venoval sa komornej plastike i monumentálnej tvorbe. Jeho diela z bronzu, kovu, kameňa či epoxidu vlastnia galérie a súkromní zberatelia doma i v zahraničí.

Mnohé Venkovove realizácie sú dodnes súčasťou verejných priestorov. Jedno z umelcových diel – „Túžbu“ nájdeme aj v Pezinku, na ulici 1. mája.

 


Dátum:   08. 06. 2022 - 31. 10. 2022
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk