DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok, ktoré sa bude konaÅ¥ 28. novembra 2022 (pondelok) o 17.00 hod. prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12 I. ÚVODNÉ NÁLEŽITOSTI: Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby primátora Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, odovzdanie insígnií novozvolenému primátorovi Zloženie sľubu novozvolených poslancov - HYMNA Slovenskej republiky a Európskej únie – Príhovor novozvoleného primátora II. NÁVRH PROGRAMU: Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva Voľba mandátovej a návrhovej komisie Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávaÅ¥ a viesÅ¥ zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie sobášiacich Poverenie jednotlivých poslancov na rokovania o vytvorení komisií pri MsZ v Pezinku Návrh na vytvorenie Komisie pre ochranu verejného záujmu Určenie platu primátora Informácia primátora Záver ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku   Prílohy: Pozvánka na MsZ 28. 11. 2022 (formát PDF)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok, ktoré sa bude konaÅ¥ 28. novembra 2022 (pondelok) o 17.00 hod. prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12 I. ÚVODNÉ NÁLEŽITOSTI: Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby primátora Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, odovzdanie insígnií novozvolenému primátorovi Zloženie sľubu novozvolených poslancov - HYMNA Slovenskej republiky a Európskej únie – Príhovor novozvoleného primátora II. NÁVRH PROGRAMU: Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva Voľba mandátovej a návrhovej komisie Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávaÅ¥ a viesÅ¥ zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie sobášiacich Poverenie jednotlivých poslancov na rokovania o vytvorení komisií pri MsZ v Pezinku Návrh na vytvorenie Komisie pre ochranu verejného záujmu Určenie platu primátora Informácia primátora Záver ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku   Prílohy: Pozvánka na MsZ 28. 11. 2022 (formát PDF)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok, ktoré sa bude konaÅ¥ 28. novembra 2022 (pondelok) o 17.00 hod. prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12 I. ÚVODNÉ NÁLEŽITOSTI: Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby primátora Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, odovzdanie insígnií novozvolenému primátorovi Zloženie sľubu novozvolených poslancov - HYMNA Slovenskej republiky a Európskej únie – Príhovor novozvoleného primátora II. NÁVRH PROGRAMU: Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva Voľba mandátovej a návrhovej komisie Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávaÅ¥ a viesÅ¥ zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie sobášiacich Poverenie jednotlivých poslancov na rokovania o vytvorení komisií pri MsZ v Pezinku Návrh na vytvorenie Komisie pre ochranu verejného záujmu Určenie platu primátora Informácia primátora Záver ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku   Prílohy: Pozvánka na MsZ 28. 11. 2022 (formát PDF)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok, ktoré sa bude konaÅ¥ 28. novembra 2022 (pondelok) o 17.00 hod. prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12 I. ÚVODNÉ NÁLEŽITOSTI: Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby primátora Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, odovzdanie insígnií novozvolenému primátorovi Zloženie sľubu novozvolených poslancov - HYMNA Slovenskej republiky a Európskej únie – Príhovor novozvoleného primátora II. NÁVRH PROGRAMU: Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva Voľba mandátovej a návrhovej komisie Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávaÅ¥ a viesÅ¥ zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie sobášiacich Poverenie jednotlivých poslancov na rokovania o vytvorení komisií pri MsZ v Pezinku Návrh na vytvorenie Komisie pre ochranu verejného záujmu Určenie platu primátora Informácia primátora Záver ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku   Prílohy: Pozvánka na MsZ 28. 11. 2022 (formát PDF)   ) Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
 


Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 11. 2022

Zverejnené od 21. 11. 2022 do 28. 11. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica


Mesto Pezinok

POZVÁNKA
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok, ktoré sa bude konať 28. novembra 2022 (pondelok) o 17.00 hod. prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12

I. ÚVODNÉ NÁLEŽITOSTI:

 1. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby primátora
 2. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, odovzdanie insígnií novozvolenému primátorovi
 3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
  - HYMNA Slovenskej republiky a Európskej únie –
 4. Príhovor novozvoleného primátora


II. NÁVRH PROGRAMU:

 1. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
  mestského zastupiteľstva
 5. Určenie sobášiacich
 6. Poverenie jednotlivých poslancov na rokovania o vytvorení komisií pri MsZ v Pezinku
 7. Návrh na vytvorenie Komisie pre ochranu verejného záujmu
 8. Určenie platu primátora
 9. Informácia primátora
 10. Záver ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku

 

Prílohy: