DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 27. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosÅ¥ č. 12 ako pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ, podľa schváleného programu rokovania zo dňa 23. júna 2022   Úprava rozpočtu na rok 2022 Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 € Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosÅ¥, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021 Dohody o určení spoločného Å¡kolského obvodu Informácie u činnosti ÚHK Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK Interpelácie poslancov Informácie primátora Návrh na prijatie RO (ZÅ  Kupeckého)   Prílohy: Pozvánka na MsZ 27. 06. 2022 (formát PDF)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 27. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosÅ¥ č. 12 ako pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ, podľa schváleného programu rokovania zo dňa 23. júna 2022   Úprava rozpočtu na rok 2022 Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 € Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosÅ¥, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021 Dohody o určení spoločného Å¡kolského obvodu Informácie u činnosti ÚHK Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK Interpelácie poslancov Informácie primátora Návrh na prijatie RO (ZÅ  Kupeckého)   Prílohy: Pozvánka na MsZ 27. 06. 2022 (formát PDF)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 27. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosÅ¥ č. 12 ako pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ, podľa schváleného programu rokovania zo dňa 23. júna 2022   Úprava rozpočtu na rok 2022 Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 € Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosÅ¥, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021 Dohody o určení spoločného Å¡kolského obvodu Informácie u činnosti ÚHK Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK Interpelácie poslancov Informácie primátora Návrh na prijatie RO (ZÅ  Kupeckého)   Prílohy: Pozvánka na MsZ 27. 06. 2022 (formát PDF)   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 27. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosÅ¥ č. 12 ako pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ, podľa schváleného programu rokovania zo dňa 23. júna 2022   Úprava rozpočtu na rok 2022 Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 € Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosÅ¥, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021 Dohody o určení spoločného Å¡kolského obvodu Informácie u činnosti ÚHK Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK Interpelácie poslancov Informácie primátora Návrh na prijatie RO (ZÅ  Kupeckého)   Prílohy: Pozvánka na MsZ 27. 06. 2022 (formát PDF)   ) Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
 


Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2022

Zverejnené od 23. 06. 2022 do 27. 06. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 27. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12

ako pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ, podľa schváleného programu rokovania zo dňa 23. júna 2022

 

 1. Úprava rozpočtu na rok 2022
 2. Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 €
 4. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2021
 5. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021
 6. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021
 7. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021
 8. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021
 9. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021
 10. Dohody o určení spoločného školského obvodu
 11. Informácie u činnosti ÚHK
 12. Informácia Geopark Malé Karpaty - výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK
 1. Interpelácie poslancov
 2. Informácie primátora
 3. Návrh na prijatie RO (ZŠ Kupeckého)

 

Prílohy: