DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica DNEÅ NÉ ZASADNUTIE MSZ JE ZRUÅ ENÉ Vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali v noci v rámci výzvy pre poskytnutie NFP na Dom kultúry v Pezinku a boli sme o nich informovaní dnes poobede, rušíme neplánované MsZ zvolané na dnes,14.10.2021. Zmena spočíva nie len v termíne na podanie žiadosti (predĺženie výzvy) ale aj v ďalších veciach, ktoré je potrebné naÅ¡tudovaÅ¥. Preto bude racionálnejÅ¡ie daný bod prepracovaÅ¥ a prebraÅ¥ na plánovanom MsZ 11.11.2021. Posun termínu výzvy je až ku koncu mesiaca november. Tým pádom vieme stihnúť vÅ¡etky náležitosti a schváliÅ¥ uznesenie v znení ako bude požadovaÅ¥ zmenená výzva na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2021 (Å¡tvrtok) o 18.30 hod. prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu Návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku"   Prílohy: Pozvánka na MsZ 14. 10. 2021 (formát PDF) ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica DNEÅ NÉ ZASADNUTIE MSZ JE ZRUÅ ENÉ Vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali v noci v rámci výzvy pre poskytnutie NFP na Dom kultúry v Pezinku a boli sme o nich informovaní dnes poobede, rušíme neplánované MsZ zvolané na dnes,14.10.2021. Zmena spočíva nie len v termíne na podanie žiadosti (predĺženie výzvy) ale aj v ďalších veciach, ktoré je potrebné naÅ¡tudovaÅ¥. Preto bude racionálnejÅ¡ie daný bod prepracovaÅ¥ a prebraÅ¥ na plánovanom MsZ 11.11.2021. Posun termínu výzvy je až ku koncu mesiaca november. Tým pádom vieme stihnúť vÅ¡etky náležitosti a schváliÅ¥ uznesenie v znení ako bude požadovaÅ¥ zmenená výzva na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2021 (Å¡tvrtok) o 18.30 hod. prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu Návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku"   Prílohy: Pozvánka na MsZ 14. 10. 2021 (formát PDF) ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica DNEÅ NÉ ZASADNUTIE MSZ JE ZRUÅ ENÉ Vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali v noci v rámci výzvy pre poskytnutie NFP na Dom kultúry v Pezinku a boli sme o nich informovaní dnes poobede, rušíme neplánované MsZ zvolané na dnes,14.10.2021. Zmena spočíva nie len v termíne na podanie žiadosti (predĺženie výzvy) ale aj v ďalších veciach, ktoré je potrebné naÅ¡tudovaÅ¥. Preto bude racionálnejÅ¡ie daný bod prepracovaÅ¥ a prebraÅ¥ na plánovanom MsZ 11.11.2021. Posun termínu výzvy je až ku koncu mesiaca november. Tým pádom vieme stihnúť vÅ¡etky náležitosti a schváliÅ¥ uznesenie v znení ako bude požadovaÅ¥ zmenená výzva na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2021 (Å¡tvrtok) o 18.30 hod. prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu Návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku"   Prílohy: Pozvánka na MsZ 14. 10. 2021 (formát PDF) ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica DNEÅ NÉ ZASADNUTIE MSZ JE ZRUÅ ENÉ Vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali v noci v rámci výzvy pre poskytnutie NFP na Dom kultúry v Pezinku a boli sme o nich informovaní dnes poobede, rušíme neplánované MsZ zvolané na dnes,14.10.2021. Zmena spočíva nie len v termíne na podanie žiadosti (predĺženie výzvy) ale aj v ďalších veciach, ktoré je potrebné naÅ¡tudovaÅ¥. Preto bude racionálnejÅ¡ie daný bod prepracovaÅ¥ a prebraÅ¥ na plánovanom MsZ 11.11.2021. Posun termínu výzvy je až ku koncu mesiaca november. Tým pádom vieme stihnúť vÅ¡etky náležitosti a schváliÅ¥ uznesenie v znení ako bude požadovaÅ¥ zmenená výzva na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2021 (Å¡tvrtok) o 18.30 hod. prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu Návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku"   Prílohy: Pozvánka na MsZ 14. 10. 2021 (formát PDF) ) Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
 


Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 10. 2021

Zverejnené od 11. 10. 2021 do 14. 10. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica

DNEŠNÉ ZASADNUTIE MSZ JE ZRUŠENÉ

Vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali v noci v rámci výzvy pre poskytnutie NFP na Dom kultúry v Pezinku a boli sme o nich informovaní dnes poobede, rušíme neplánované MsZ zvolané na dnes,14.10.2021. Zmena spočíva nie len v termíne na podanie žiadosti (predĺženie výzvy) ale aj v ďalších veciach, ktoré je potrebné naštudovať. Preto bude racionálnejšie daný bod prepracovať a prebrať na plánovanom MsZ 11.11.2021.

Posun termínu výzvy je až ku koncu mesiaca november. Tým pádom vieme stihnúť všetky náležitosti a schváliť uznesenie v znení ako bude požadovať zmenená výzva na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2021 (štvrtok) o 18.30 hod. prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams.

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku"

 

Prílohy: