Všeobecne záväzné nariadenia

Kategória:

Zobrazených je 10 nariadení:

 • VZN č. 11/2020

  o mestskej polícii

 • VZN č. 6/2020

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení neskorších VZN

 • VZN č. 4/2020

  o určení názvu novej ulice a o doplnení VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok

 • VZN č. 11/2017

  o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 • VZN č. 08/2013

  o mestskej polícii

 • VZN č. 04/2007

  o určení názvov ulíc v Meste Pezinok

 • VZN č. 02/2007

  o pamätihodnostiach mesta Pezinok

 • VZN č. 8/2005

  o informačnom systéme Mesta a mestskej výlepovej službe

 • VZN č. 5/2003

  o mestských oceneniach

 • VZN č. 19/1991

  o mestských symboloch a ich používaní