Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Spojené voľby sa budú konať 29. októbra
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Informácie pre voličov a kandidátov v slovenskom jazyku:

 

Bližšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov si môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

 

Ďalšie informácie:

 

Súbory na stiahnutie:

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov mestského zastupiteľstva  a volieb primátora mesta (formát PDF)
 

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov (formát PDF)

Oznámenie o volebných obvodoch, volebných okrskoch a miestností a spádových oblastí (formát PDF)

Oznámenie o podaných kandidátnych listinách (formát PDF)

Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane - obec nad 5000 obyvateľov (formát PDF)

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej Republiky (formát PDF)

Oznámenie o počte obyvateľov (formát PDF)

Oznámenie o menovaní zapisovateľa MsVK (formát PDF)

Oznámenie o volebnom obvode a počte volených poslancov samosprávneho kraja (formát PDF)

Doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do volebných komisií (formát PDF)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva Pezinok (formát PDF)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta Pezinok (formát PDF)

Doručovanie delegovaných členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií (formát PDF)

Oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie (formát PDF)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) – volebný obvod č. XVII. (formát PDF)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). (formát PDF)

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19 (formát PDF)

Zoznam kandidátov pre voľby mestského zas. v Pezinku, ktorí sa vzdali kandidatúry (formát PDF)