Začali sme s budovaním cyklochodníka Pezinok- Limbach – úsek Hasičská

Začali sme s budovaním cyklochodníka Pezinok- Limbach – úsek HasičskáZhotoviteľ Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. začal s prvými výkopmi pri Hasičskej ulici a v okolí areálu Rozálka. Prosíme obyvateľov, aby si v okolí staveniska dávali pozor.

Dĺžka úseku cyklochodníka  pri Hasičskej je 532,54 m. Trasa sa začína za lávkou cez vodný tok Saulak,  a pokračuje až po križovatku ulíc Fajgalská a Vinohradnícka. Celý úsek bude tvorený asfaltovým dvojpruhovým cyklochodníkom s dvoma zelenými ostrovčekmi so stromami. Pozdĺž cyklochodníka budú osadené lavičky a smetné koše.

Zároveň sme na Kupeckého ulici pozdĺž trhoviska osadili informačné tabule s cieľom upozorniť obyvateľov, že v tomto úseku povedie cyklochodník a parkovanie tu už nebude možné.


Logá