Sčítací formulár obsahuje štrnásť otázok

Na webovej stránke  www.scitanie.sk nájdete sčítací formulár, ktorý obsahuje štrnásť otázok. Štát zaujíma miesto vášho trvalého či obvyklého pobytu, počet ľudí žijúcich v domácnosti, informácie o vašom vzdelaní či zamestnaní.  V závere vás čakajú otázky o spôsobe dochádzania do práce, vašej národnosti a náboženskom vyznaní. Údaje by mali byť platné k 1. januáru 2021.

Najdiskutovanejšími otázkami zo sčítacieho formulára sú najmä posledné dve otázky týkajúce sa národnosti a náboženstva. „Sčítanie je hlavným zdrojom týchto údajov. Spoločnosť ako taká považuje tieto údaje za dôležité. Ľudia participujú na živote cirkvi alebo náboženských spoločností, alebo naopak ignorujú túto stránku života. Niektorí ľudia veľmi aktívne fungujú v rámci rôznych menšín. Máme tu tiež legislatívu, ktorá sa im venuje. Napríklad tabuľový zákon či jazykový zákon. Preto potrebujeme tieto informácie o národnosti a náboženstve aktualizovať,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie Štatistického úradu Ľudmila Ivančíková.