Všetko, čo potrebujete vedieť o sčítaní obyvateľov

Od 15. februára do 31. marca 2021 sa budeme sčítavať. Tentoraz to však bude rýchlejšie a jednoduchšie. Sčítanie obyvateľstva sa bude realizovať elektronicky. Každý z nás sa bude môcť sčítať z pohodlia svojho domova cez mobilnú aplikáciu alebo na stránke www.scitanie.sk. Dôležité je uviesť údaje, ktoré boli platné k 1. januáru 2021. Ak ste sa napríklad po tomto termíne vydali, do sčítacieho formulára uvádzate, že ste slobodná.


Koho sa týka povinnosť sčítať sa

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa je obyvateľom každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Teda ak máte 2 deti musíte každé sčítať osobitne.


Aké otázky vás čakajú v sčítacom formulári

Sčítací formulár obsahuje 14 otázok, ktoré sa týkajú informácií o vašej rodine, vzdelaní, národnosti i občianstva. V závere sa nachádza zhrnutie, kde si v prípade chyby či zlého údaju, môžete opraviť svoje údaje a následne formulár odošlete. Po tomto kroku sa vás aplikácia alebo formulár spýta, či chcete ešte niekoho sčítať, teda môžete plynule pokračovať v sčítavaní ďalších členov vašej domácnosti.  


Asistované sčítanie

Pre obyvateľov, ktorí budú potrebovať pomoc, budú v mestách zriadené kontaktné centrá a bude možnosť požiadať o sčítanie prostredníctvom mobilného asistenta, ktorý vás navštívi doma a sčíta vás. Táto forma sčítania sa začne 3. mája 2021 a potrvá 6 týždňov, teda do 13. júna 2021.