Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020
•  Oznámenie - Business park P1
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou, SO 04
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 11
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 06
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 04
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu na ul. Za hradbami 24
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu na Záhradnej 11
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Business Park P1
•  Výberové konanie - Ekonóm v Pezinskom kultúrnom centre
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2020 a 2/2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Výberové konanie - Zdravotná sestra v ZOS
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3129 oznamov:

•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe 18. 10. 2019 - 09. 01. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 10. 2019 18. 10. 2019 - 25. 10. 2019
•  Oznámenie - Zmena zastrešenia bytového domu na Muškátovej 17 17. 10. 2019 - 01. 11. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o. 11. 10. 2019 - 26. 10. 2019
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6 08. 10. 2019 - 23. 10. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 04. 10. 2019 - 28. 11. 2019
•  Stavebné povolenie - Odstránenie a úprava nadzemných častí podchodov (Svätý Jur) 04. 10. 2019 - 19. 10. 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie) 04. 10. 2019 - 19. 10. 2019
•  Oznámenie - Realizácia stavebných prác na Cajlanskej ulici 03. 10. 2019 - 12. 11. 2019
•  Ponuka na prenájom - Voľný nebytovný priestor na Radničnom námestí 9 02. 10. 2019 - 30. 10. 2019
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia 01. 10. 2019 - 30. 11. 2019
•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 01. 10. 2019 - 16. 10. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o. 01. 10. 2019 - 16. 10. 2019
•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania v Modre 25. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 30 25. 09. 2019 - 10. 10. 2019
•  Rozhodnutie SIŽP - ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov 24. 09. 2019 - 09. 10. 2019
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 23. 09. 2019 - 07. 10. 2019
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena 23. 09. 2019 - 08. 10. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 09. 2019 20. 09. 2019 - 26. 09. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok 19. 09. 2019 - 04. 10. 2019