Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020
•  Oznámenie - Business park P1
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou, SO 04
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 11
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 06
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 04
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu na ul. Za hradbami 24
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu na Záhradnej 11
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Business Park P1
•  Výberové konanie - Ekonóm v Pezinskom kultúrnom centre
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2020 a 2/2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Výberové konanie - Zdravotná sestra v ZOS
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3129 oznamov:

•  Oznámenie - Rozšírenie cesty II/502 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Rozhodnutie - FO_Pezinok_Svätoplukova_O2 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok 03. 12. 2019 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent overovania 03. 12. 2019 - 06. 01. 2020
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2020 a obdobie 2021 - 2022 30. 11. 2019 - 15. 12. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 30. 11. 2019 - 15. 12. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 30. 11. 2019 - 15. 12. 2019
•  Oznámenie - Výmena výťahu v bytovom dome na Mierovej 2 29. 11. 2019 - 14. 12. 2019
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 27. 11. 2019 - 12. 12. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 11. 2019 22. 11. 2019 - 28. 11. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na ul. Za hradbami 10-15 21. 11. 2019 - 06. 12. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6 21. 11. 2019 - 06. 12. 2019
•  Oznámenie - Grinava - kanalizácia 21. 11. 2019 - 06. 12. 2019
•  Oznámenie - Územný plán mesta Modra 19. 11. 2019 - 04. 12. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia 18. 11. 2019 - 18. 12. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Pezinok na obdobie 2019-2028 18. 11. 2019 - 03. 12. 2019
•  Výzva ZSDIS, a. s. - Ostránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Rozhodnutie - Obytná zóna - Rozálka Sever II 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v byte na ul. Za hradbami 24 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Výberové konanie - Referent účtovania 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019