Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020
•  Oznámenie - Business park P1
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou, SO 04
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 11
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 06
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 04
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu na ul. Za hradbami 24
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu na Záhradnej 11
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Business Park P1
•  Výberové konanie - Ekonóm v Pezinskom kultúrnom centre
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2020 a 2/2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Výberové konanie - Zdravotná sestra v ZOS
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3129 oznamov:

•  Rozhodnutie - Bytové domy Severky 18. 12. 2019 - 02. 01. 2020
•  Oznámenie - Novostavba rodinných domov, Sládkovičova 14 - inžinierske siete 18. 12. 2019 - 02. 01. 2020
•  Oznámenie - Novostavba rodinných domov, Sládkovičova 14 - komunikácie 18. 12. 2019 - 02. 01. 2020
•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 18. 12. 2019 - 02. 01. 2020
•  Rozhodnutie - Zateplenie a obnova loggií bytového domu, Za hradbami 16-21 17. 12. 2019 - 01. 01. 2020
•  Rozhodnutie - Dodatočná montáž 47 ks logií, Za hradbami 16 - 21 16. 12. 2019 - 31. 12. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Michaela Bašová 16. 12. 2019 - 31. 12. 2019
•  Oznámenie - INS_FTTH_Pezinok_M.R.Štefánika KBV 13. 12. 2019 - 28. 12. 2019
•  Oznámenie - NN káblový rozvod, Šancova ulica 13. 12. 2019 - 28. 12. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2019 12. 12. 2019 - 16. 12. 2019
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena 09. 12. 2019 - 24. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Bytový koplex, Za dráhou - komunikácie 09. 12. 2019 - 24. 12. 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie cesty II/502 06. 12. 2019 - 21. 12. 2019
•  Oznámenie - NN káblový rozvod, Šancova ulica 06. 12. 2019 - 21. 12. 2019
•  Výberové konanie - Príslušník Mestskej polície Pezinok 04. 12. 2019 - 31. 01. 2020
•  Oznámenie - Distribučné rozvody NN, ul. Mylsenická a Grobská cesta 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Oznámenie - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Komplexná obnova bytového domu, Záhradná 13 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Odstránenie časti stavby na Holubyho 25 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Zmena zastrešenia bytového dmu, Muškátová 17 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019