DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KLIENSTKE CENTRUM MSÚ PEZINOK - STAVEBNÉ PRÁCE A ELEKTROINÅ TALÁCIA II   Podmienky a súťažné podklady Príloha č. 1 - Návrh pre plnenie kritérii (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 2 - Výkaz výmer (XLSX formát ) Príloha č. 2 - Výkaz výmer korekcia (XLSX formát / PDF formát) Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo  (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia (ZIP formát) Doplňujúce informácie Zápisnica z vyhodnotenia súťaže Zápisnica z vyhodnotenia súťaže - zmena poradia   Náhľad dokumentu:     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KLIENSTKE CENTRUM MSÚ PEZINOK - STAVEBNÉ PRÁCE A ELEKTROINÅ TALÁCIA II   Podmienky a súťažné podklady Príloha č. 1 - Návrh pre plnenie kritérii (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 2 - Výkaz výmer (XLSX formát ) Príloha č. 2 - Výkaz výmer korekcia (XLSX formát / PDF formát) Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo  (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia (ZIP formát) Doplňujúce informácie Zápisnica z vyhodnotenia súťaže Zápisnica z vyhodnotenia súťaže - zmena poradia   Náhľad dokumentu:     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KLIENSTKE CENTRUM MSÚ PEZINOK - STAVEBNÉ PRÁCE A ELEKTROINÅ TALÁCIA II   Podmienky a súťažné podklady Príloha č. 1 - Návrh pre plnenie kritérii (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 2 - Výkaz výmer (XLSX formát ) Príloha č. 2 - Výkaz výmer korekcia (XLSX formát / PDF formát) Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo  (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia (ZIP formát) Doplňujúce informácie Zápisnica z vyhodnotenia súťaže Zápisnica z vyhodnotenia súťaže - zmena poradia   Náhľad dokumentu:     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KLIENSTKE CENTRUM MSÚ PEZINOK - STAVEBNÉ PRÁCE A ELEKTROINÅ TALÁCIA II   Podmienky a súťažné podklady Príloha č. 1 - Návrh pre plnenie kritérii (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 2 - Výkaz výmer (XLSX formát ) Príloha č. 2 - Výkaz výmer korekcia (XLSX formát / PDF formát) Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo  (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia (ZIP formát) Doplňujúce informácie Zápisnica z vyhodnotenia súťaže Zápisnica z vyhodnotenia súťaže - zmena poradia   Náhľad dokumentu:     ) Mesto Pezinok | Verejné obstarávanie
Prepnúť na plnú verziu


Klientske centrum MsÚ Pezinok - stavebné práce a elektroinštalácia II

Kategória:
Zverejnené od 12. 01. 2022 do 27. 01. 2022
Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KLIENSTKE CENTRUM MSÚ PEZINOK -
STAVEBNÉ PRÁCE A ELEKTROINŠTALÁCIA II


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu