Prepnúť na plnú verziu


Preplatenie príspevku ubytovateľom odídencov

Táto informácia bola publikovaná od 28. 06. 2022 do 14. 07. 2022

NOVÉ OPATRENIA – preplatenie príspevku ubytovateľom odídencov

Všetky informácie získate na adrese:

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

Dávame do pozornosti najmä:

 • výkazy za mesiac jún je potrebné predložiť najneskôr do 8.7.2022
 • odídenci sú povinní 1 krát za mesiac ohlásiť a svojou prítomnosťou na mestskom úrade potvrdiť, že sú stále ubytovaní na adrese ubytovateľa
 • za mesiac jún sú nové výkazy, ktoré nájdete na vyššie uvedenom linku
 • nariadenie vlády č. 2018/2022 uvádza novú výšku príspevku za ubytovanie spätne od 1.6.2022:
 • vlastníci  bytov a rodinných domov
  8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov,
  /od 570 do 1430 eur v závislosti od počtu obytných miestností/

 

 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie /podmienkou je, že nepodnikajú v oblasti ubytovacích služieb/;
 • obce a vyššie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/
  12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
   
 • Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to konca júna 2022, a predložiť ju obci do 8. júla 2022, teda súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie.
 • Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti.