DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] =>  O tom, ako bude vyzeraÅ¥ grafikon vlakovej prepravy (GVK) 2022/2023 môžete rozhodnúť aj vy svojimi pripomienkami. Bratislavská integrovaná doprava ho plánuje zmeniÅ¥. Zmeny nastanú v Äasoch, aj v kategóriách jednotlivých vlakov, v ich vedení a v zastavovaní v jednotlivých staniciach. Pripomienky k tomuto návrhu môžete posielaÅ¥ na mail info@idsbk.sk do 03.07.2022. Nový grafikon aj so stručným popisom zmien na jednotlivých tratiach nájdete na webovej stránke  Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji : https://www.idsbk.sk/oznamy/qydi001jn41d/ ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] =>  O tom, ako bude vyzeraÅ¥ grafikon vlakovej prepravy (GVK) 2022/2023 môžete rozhodnúť aj vy svojimi pripomienkami. Bratislavská integrovaná doprava ho plánuje zmeniÅ¥. Zmeny nastanú v Äasoch, aj v kategóriách jednotlivých vlakov, v ich vedení a v zastavovaní v jednotlivých staniciach. Pripomienky k tomuto návrhu môžete posielaÅ¥ na mail info@idsbk.sk do 03.07.2022. Nový grafikon aj so stručným popisom zmien na jednotlivých tratiach nájdete na webovej stránke  Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji : https://www.idsbk.sk/oznamy/qydi001jn41d/ ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
Prepnúť na plnú verziu


Reagujte na zmeny v grafikone vlakov 2022-2023

Táto informácia bola publikovaná od 28. 06. 2022 do 03. 07. 2022

 O tom, ako bude vyzerať grafikon vlakovej prepravy (GVK) 2022/2023 môžete rozhodnúť aj vy svojimi pripomienkami. Bratislavská integrovaná doprava ho plánuje zmeniť. Zmeny nastanú v časoch, aj v kategóriách jednotlivých vlakov, v ich vedení a v zastavovaní v jednotlivých staniciach. Pripomienky k tomuto návrhu môžete posielať na mail info@idsbk.sk do 03.07.2022.

Nový grafikon aj so stručným popisom zmien na jednotlivých tratiach nájdete na webovej stránke  Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji : https://www.idsbk.sk/oznamy/qydi001jn41d/