DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V Pezinku a okolí sa v rámci Dňa narcisov 28. apríla vyzbieralo pre onkologických pacientov viac ako 6000 eur. Liga proti rakovine po dvoch rokoch pandemickej pauzy zorganizovala na Slovensku verejnoprospeÅ¡nú zbierku opäť aj v uliciach za pomoci dobrovoľníkov.     Okrem členiek Ligy proti rakovine (LPR), pobočky Pezinok sa na zbierke podieľali aj spolupracovníci z obecných úradov, základných a materských Å¡kôl, dobrovoľníci z radov žiakov a Å¡tudentov. „VÅ¡etkým, ktorí sa zapojili do tohtoročného 26. ročníka, ďakujeme, že pre onkologických pacientov vyzbierali sumu 6207,58 eura,“ uviedla Alžbeta Strapáková z LPR, pobočky Pezinok.   1.  SOÅ  pedagogická Modra 457,50 € 2.  Obecný úrad Viničné 186,58 € 3.  Základná Å¡kola s MÅ  Viničné 182,02 € 4.  Základná Å¡kola ViÅ¡tuk 358,22 € 5.  Základná Å¡kola na Bielenisku Pezinok 432,41 € 6.  Základná Å¡kola Kupeckého Pezinok 257,02 € 7.  MÅ  Za hradbami 126,50 € 8. Obchodná akadémia Pezinok 451,15 € 9. Gymnázium  Pezinok 883,22 € 10. Gymnázium, súkromná ZÅ  a DC Hrnčiarska ul. 646,82 € 11. MÅ  Múdre hlavičky, Cajlanská 245,77 € 12.  ženy LPR pobočka Pezinok, pri Radnici 1980,37 € Primárnym cieľom občianskeho združenia Liga proti rakovine je pomáhaÅ¥ onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 ľudí s rakovinou. Viac o zbierke si môžete prečítaÅ¥ na stránke www.dennarcisov.sk   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V Pezinku a okolí sa v rámci Dňa narcisov 28. apríla vyzbieralo pre onkologických pacientov viac ako 6000 eur. Liga proti rakovine po dvoch rokoch pandemickej pauzy zorganizovala na Slovensku verejnoprospeÅ¡nú zbierku opäť aj v uliciach za pomoci dobrovoľníkov.     Okrem členiek Ligy proti rakovine (LPR), pobočky Pezinok sa na zbierke podieľali aj spolupracovníci z obecných úradov, základných a materských Å¡kôl, dobrovoľníci z radov žiakov a Å¡tudentov. „VÅ¡etkým, ktorí sa zapojili do tohtoročného 26. ročníka, ďakujeme, že pre onkologických pacientov vyzbierali sumu 6207,58 eura,“ uviedla Alžbeta Strapáková z LPR, pobočky Pezinok.   1.  SOÅ  pedagogická Modra 457,50 € 2.  Obecný úrad Viničné 186,58 € 3.  Základná Å¡kola s MÅ  Viničné 182,02 € 4.  Základná Å¡kola ViÅ¡tuk 358,22 € 5.  Základná Å¡kola na Bielenisku Pezinok 432,41 € 6.  Základná Å¡kola Kupeckého Pezinok 257,02 € 7.  MÅ  Za hradbami 126,50 € 8. Obchodná akadémia Pezinok 451,15 € 9. Gymnázium  Pezinok 883,22 € 10. Gymnázium, súkromná ZÅ  a DC Hrnčiarska ul. 646,82 € 11. MÅ  Múdre hlavičky, Cajlanská 245,77 € 12.  ženy LPR pobočka Pezinok, pri Radnici 1980,37 € Primárnym cieľom občianskeho združenia Liga proti rakovine je pomáhaÅ¥ onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 ľudí s rakovinou. Viac o zbierke si môžete prečítaÅ¥ na stránke www.dennarcisov.sk   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
Prepnúť na plnú verziu


Deň narcisov

Táto informácia bola publikovaná od 05. 05. 2022 do 12. 05. 2022

Ilustračné fotoV Pezinku a okolí sa v rámci Dňa narcisov 28. apríla vyzbieralo pre onkologických pacientov viac ako 6000 eur. Liga proti rakovine po dvoch rokoch pandemickej pauzy zorganizovala na Slovensku verejnoprospešnú zbierku opäť aj v uliciach za pomoci dobrovoľníkov.

 

 

Okrem členiek Ligy proti rakovine (LPR), pobočky Pezinok sa na zbierke podieľali aj spolupracovníci z obecných úradov, základných a materských škôl, dobrovoľníci z radov žiakov a študentov. „Všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročného 26. ročníka, ďakujeme, že pre onkologických pacientov vyzbierali sumu 6207,58 eura,“ uviedla Alžbeta Strapáková z LPR, pobočky Pezinok.

 

1.  SOŠ pedagogická Modra

457,50 €

2.  Obecný úrad Viničné

186,58 €

3.  Základná škola s MŠ Viničné

182,02 €

4.  Základná škola Vištuk

358,22 €

5.  Základná škola na Bielenisku Pezinok

432,41 €

6.  Základná škola Kupeckého Pezinok

257,02 €

7.  MŠ Za hradbami

126,50 €

8. Obchodná akadémia Pezinok

451,15 €

9. Gymnázium  Pezinok

883,22 €

10. Gymnázium, súkromná ZŠ a DC Hrnčiarska ul.

646,82 €

11. MŠ Múdre hlavičky, Cajlanská

245,77 €

12.  ženy LPR pobočka Pezinok, pri Radnici

1980,37 €

Primárnym cieľom občianskeho združenia Liga proti rakovine je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 ľudí s rakovinou. Viac o zbierke si môžete prečítať na stránke www.dennarcisov.sk